Rörligt elpris 1 000 kronor dyrare denna vinter

2013-10-01 07:45Medelspotpriset i september blev 38,7 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 39,7 öre/kWh i Stockholm och 39,9 öre/kWh i Malmö. Det är en ökning med cirka 5 öre/kWh från augusti. Utveckling är oroande för hushåll med rörligt elpris som nu får vara på sin vakt när risken för elpristoppar ökar. Baserat på marknadens prisläge kan villahushåll räkna med cirka 1000 kronor högre elkostnad denna vinter jämfört med i fjol.Elanvändningen stiger i samband med att temperaturen faller, något som resulterar i ett högre elpris. Flera oplanerade stopp i kärnkraftverken, låg vindkraftsproduktion och fortsatt underskott i vattenmagasinen orsakade en högre elprisnivå i september än tidigare förväntat. Även på den tyska elbörsen steg priset under september, något som gör en eventuell import av el dyrare för Sverige.

Ett villahushåll i Stockholm, med en årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar och ett rörligt elpris, betalde cirka 85 öre/kWh för elen som förbrukades under den senaste vintern*. Baserat på elmarknadens förväntningar om prisnivån för den kommande vintern pekar terminerna på ett elpris omkring 92 öre/kWh. För villahushållet innebär detta en kostnadsökning på 1 000 kronor denna vinter.

För hushåll som i grunden föredrar ett rörligt elpris, men samtidigt är oroliga för elpristoppar under vintermånaderna finns det en relativt ny avtalsform. Denna kallas för vintersäkringsavtal och marknadsförs aktivt av elbolagen just nu. Med ett vintersäkringsavtal har kunden ett fast elpris under vintern och ett rörligt elpris resten av året.

- På elskling.se kan konsumenter jämföra alla vintersäkringsavtal. Våra beräkningar visar att det oftast blir billigast för kunden att först teckna ett kortare fastprisavtal som sträcker sig över vintern för att därefter själv byta till ett rörligt elavtal under våren, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Oavsett elprisläget på elbörsen finns det en kundgrupp som alltid betalar ett högt elpris. Hushåll med tillsvidareavtal betalar redan nu mellan 120 till 135 öre/kWh för sin el. Priset avser augusti och troligast är att det blir ännu högre pris under vintern. Med hänsyn taget till den prisökning som marknaden spår för kunder med rörligt elpris denna vinter betalar tillsvidarekunderna redan nu mellan 30 och 45 procent mer för sin el.

- Det har länge spekulerats i att det endast är mindre lägenhetskunder som ligger kvar i dyra tillsvidareavtal. Vår erfarenhet är dock att det fortfarande finns både villahushåll och företag som betalar tillsvidarepris. Vi hjälper dagligen förtvivlade kunder som länge känt att de betalar för mycket för sin el men inte riktigt vetat hur de ska göra för att sänka elkostnaden, säger Faraz Azima.

* Oktober 2012 - mars 2013
Prognos avseende vinterns elpris avser stängningskurser från Nordpool från 2013-09-27

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 300 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal