Pressrum

Prispress på elbörsen

2013-06-05 07:32Medelspotpriset på elbörsen Nordpool föll till 32 öre/kWh i maj. Det innebär en nedgång med 14 procent från elprisnivån i april (37 öre/kWh). Vårfloden är i full gång och genererar höga tillrinningar till vattenkraften och fyller på magasinen. I maj bidrog detta till ett lägre spotpris trots att många kärnkraftverk stod still på grund av revision. Sannolikheten för en priskollaps denna sommar är låg på grund av den svaga hydrologiska balansen. Enligt terminspriserna på Nordpool förväntas elpriset utvecklas sidledes under sommaren för att sedan stiga mot hösten.Underskottet i den hydrologiska balansen kvarstår trots vårfloden. Vårfloden innebär endast att energin som tidigare lagrats i form av snö omvandlas till vatten och rinner ner i vattenmagasinen. Det beräknade underskottet är cirka 15 TWh vilket innebär en återhämtning på cirka 5 TWh under maj. Jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol har vi cirka 25 TWh mindre energi i den hydrologiska balansen inför sommaren.

- Marknaden räknar inte med att vi får en repris av föregående sommar med ett elpris på 12 öre/kWh. Förklaringen är underskottet i den hydrologiska balansen vilket gör det mindre sannolikt att elpriset ska kollapsa, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

I terminspriserna* går det att utläsa marknadens förväntningar på elpriset. För sommarmånaderna juni, juli och augusti förväntas elpriset ligga i spannet 29-30 öre/kWh. Antaget att marknaden får rätt kan de hushåll med rörligt elpris förvänta sig en jämn elräkning.

Hushåll med rörligt elpris fick i princip samma spotpris i maj oavsett vilket elområde de tillhör. Anledningen är att det inte uppstått några större flaskhalsar i överföringsförbindelserna mellan landets olika elområden. Endast vid fyra tillfällen skiljde sig dygnsmedelpriset åt mellan elområde fyra och övriga elområden. Sammantaget innebar detta 0,09 öre/kWh högre spotpris i Malmö jämfört med övriga elområden.

Månadens dyraste eltimme noterades fredagen den 24 maj klockan 9:00-10:00, då kostade elen 60,1 öre/kWh i elområde Malmö. Lägst timpris noterades söndagen den 26 maj klockan 06:00-07:00. Då var elpriset 9,9 öre/kWh för samtliga elområden.

- Även om det är trist med en regnig sommar så skulle det vara bra för elpriset om vattenmagasinen fylls på ordentligt innan vintern kommer, Säger Faraz Azima.

*Baserat på Nordpools stängningskurser 2013-05-29
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 300 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se