Överskottet i vattenmagasinen är borta

2013-01-31 07:38Medelspotpriset i januari blev 35,7 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 36,1 öre/kWh i Stockholm och 36,4 öre/kWh i Malmö. Trots kallt väder sjönk elpriset för samtliga elområden från decembers nivå på 38 öre/kWh (samtliga elområden). Norden har återigen en negativ hydrologisk balans. Detta på grund av hög vattenkraftproduktion och ihållande torrt väder vilket ökar risken för stigande elpriser. Risken dämpas något av fallande elpriser i Tyskland. Trots iskallt väder och stigande elförbrukning motverkade höga produktionsnivåer från kärnkraften och vattenkraften elpriset från att stiga. Ett resultat av den ökade vattenkraftsproduktionen är att överskottet i vattenmagasinen nu är förbrukat. Dagsfärsk statistik från Svensk Energi visar på en magasinfyllnadsgrad i Sverige på 52,6 procent i slutet av vecka fyra vilket är lägre än normalnivån på 53,7 procent.

Hydrologisk balans är begreppet för den totala mängden "vattenenergi" i elsystemet. Det består av tre parametrar, snö, markvatten och vattenmängd i magasinen. Den hydrologiska balansen i Norden är nu negativ vilket medför en ökad risk för högre elpriser framöver.

- Den senaste tidens nederbördsfattiga väder har vänt överskottet i den hydrologiska balansen till ett underskott vilket ökar beroendet av import från angränsande länder. Risken för elpristoppar är därmed också högre om det kalla vädret kommer tillbaka, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En försvagad hydrologisk balans leder vanligtvis till stigande elpriser i Norden. Trots den senaste tidens utveckling har elterminerna på Nordpool sjunkit i pris vilket pekar på motsatsen till ovan. En förklaring till detta är att råvarupriser på kol och utsläpprätter för koldioxid har utvecklats negativt den senaste månaden. Sjunkande råvarupriser har pressat det tyska elpriset som i sin tur motverkar en elprisuppgång i Norden. Detta eftersom Sverige ofta löser ett underskott genom att importera el från exempelvis Tyskland.

- Anledningen till priskollapsen på utsläppsrätter för koldioxid där priset fallit med drygt 30 procent i januari är den politiska oenighet som råder inom EU. Beslutsfattarna är inte överens om hur situationen med dagens överskott av utsläppsrätter på marknaden ska hanteras för att systemet ska fungera på lång sikt, säger Faraz Azima.

Väderutvecklingen framöver blir extra viktig för elpriset de närmaste månaderna. Lägre elpriser i angränsande länder motverkar till viss del ett stigande elpris i Sverige. Om underskottet i den hydrologiska balansen blir i linje med nivåer från torråret 2010 kommer elpriset dock oavsett att stiga kraftigt.

Månadens dyraste eltimme noterades onsdagen den 23 januari klockan 18:00-19:00 i elområde Stockholm och Malmö, då elen kostade 85,7 öre/kWh. Billigast timpris noterades på nyårsnatten den 1 januari klockan 03:00-04:00. Då var elpriset 18,7 öre/kWh för samtliga elområden.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 300 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal