Ökat intresse för rörligt elpris

2013-05-08 14:34Ny statistik från SCB visar att 34 150 hushåll bytte elbolag i mars. Totalt har 109 018 hushåll bytt elbolag under årets första kvartal. Det är 11 procent fler än motsvarande period föregående år (98 466). Av de hushåll som bytte elhandelsbolag på elskling.se i mars valde 46 procent rörligt elpris. Intresset för rörligt elpris är därmed 58 procent högre i år jämfört med motsvarande månad i fjol då 29 procent valde avtalsformen. Den svenska elmarknaden har högst aktivitet i norden när det kommer till elbyten. Det är dock något som kan komma att förändras. Branschorganisationen Dansk Energi rapporterade nyligen om en kraftig ökning i de danska hushållens intresse för att hitta rätt elavtal. Rapporten visade att antalet sökningar på motsvarigheten till elskling.se i Danmark, Elpristavlen.dk, hade fördubblats under årets fyra första månader, jämfört med motsvarande period i fjol.

Många anser att elpristoppar är den största faran med ett rörligt elpris. Chockvintern 2010 präglades av många elpristoppar och blev ett avskräckande exempel för många hushåll som hade rörligt elpris. Avsaknaden av elpristoppar under den gångna vintern är en trolig förklaring till att hushållens intresse för rörligt elpris återigen ökat.

Rörliga avtal erbjuds både med och utan bindningstid. Rörliga avtal med bindningstid har ibland ett något rabatterat påslag i utbyte mot att kunden binder sitt avtal. På elskling.se valde 82 procent ett rörligt avtal utan bindningstid och endast 18 procent ett rörligt elavtal med bindningstid.

- Vi förstår konsumenterna. En viktig aspekt med ett rörligt elpris är friheten att när som helst kunna byta till ett annat elavtal eller elbolag. Vår statistik visar tydligt att denna frihet värderas högre än den elprisrabatt som rörliga avtal med bindningstid kan medföra, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 300 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal