Ökad export kan ge högre elpris i södra Sverige

2015-12-01 09:09Elpriset för november blev cirka 15 procent lägre än motsvarande månad i fjol. Medelspotpriset blev 22,5 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,0 öre/kWh i Stockholm och 24,3 öre/kWh i Malmö. Elkunder med rörligt elpris fick ännu en månads leverans av ett lågt och stabilt elpris med undantag för den 23 november. Låg vindkraftsproduktion och kallt väder satte elnätet på prov. Flaskhalsar i elnätet fick elpriset i Stockholm och Malmö att stiga med 144 procent på en dag. I december tas en ny kabelförbindelse mellan Sverige och Litauen, NordBalt, i drift. Ytterligare export från elområde Malmö ökar risken för liknande scenario som uppstod den 23 november.Väderprognoserna har ännu ingen vinter i sikte. Novembervädret har i huvudsak varit milt och blött. Den hydrologiska balansen är positiv med råge och elterminerna handlas lågt. Välfyllda vattenmagasin och låg inhemsk elförbrukning gör att Sverige exporterar sitt elöverskott till angränsande länder.

En riskfaktor i närtid är interna flaskhalsar i det svenska elnätet. Vattenkraften ligger i norra Sverige medan den mesta elförbrukningen sker i södra delar av landet. Elen behöver alltså transporteras från norr till söder. När överföringsbehovet överstiger kapaciteten i elnätet uppstår det prisskillnader mellan olika elområden. Detta är en orsak till att elpriset oftast är något högre i elområde Stockholm och Malmö.

En kortvarig köldknäpp den 23 november resulterade i ett elprisgap på 32 öre/kWh mellan Sveriges elområden. Medelpriset blev 57,3 öre/kWh i elområde Malmö och Stockholm och 25,0 öre/kWh i Luleå och Sundsvall.

- Bor man i Skåne och är orolig för höga elpriser kan man teckna bundet elpris. Då vet man sitt pris i förväg och blir oberoende av utvecklingen på elbörsen Nordpool, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elnätet i Sverige rustas löpande. Det byggs även nya kablar till angränsande länder. NordBalt är en kabel som går från elområde Malmö till Litauen med kapaciteten 700 MW. Enligt plan ska NordBalt tas i bruk under december i år. Kabeln kommer i huvudsak att leda till ökad export från Sverige. Detta då elprisnivån ofta är högre i Litauen.

Ökad export ställer högre krav på överföringskapacitet inom Sverige. Sydvästlänken är ett projekt som ska öka kapaciteten mellan elområde Stockholm och Malmö med upp till 25 procent. Projektet beräknas vara klart till februari 2016. Tills dess att sydvästlänken tas i bruk är det en förhöjd risk för elpristoppar i elområde Malmö, speciellt om det blir kallt och är vindstilla.

För fyra år sedan indelades Sverige i fyra elområden. Sedan dess har elkunder i Malmö i medel haft 1,9 öre/kWh högre elpris än hushåll i norra Sverige (elområde Luleå). För villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kWh motsvarar prisgapet totalt 1 500 kronor under denna period.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal