Oförändrat elpris i väntan på vårfloden

2013-04-30 08:16Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 37 öre/kWh i april. Det är en sidledes utveckling från mars och hela 34 procent högre än april i fjol (28 öre/kWh). Till skillnad från ett oförändrat börspris bjöd april på två viktiga politiska nyheter. EU-parlamentet röstade ner förslaget om att tillfälligt reducera mängden utsläppsrätter. Något som skulle ha reducerat överskottet på marknaden och därigenom minskat risken för en kollaps av handelssystemet. Regeringen godkände utbyggnaden av NordBalt. Normalt aprilväder gör att det beräknade underskottet, på 20 TWh, i den hydrologiska balansen är oförändrat sedan slutet av föregående månad. Det är en förklaring till att även spotpriset utvecklats sidledes.

Något torrare och kallare temperaturer i slutet av månaden har dock lett till att vårfloden, som normalt kommer under vecka 17, blivit försenad. Baserat på den senaste väderprognosen spår SMHI att vårfloden börjar denna eller nästa vecka. En snabb snösmältning kan leda till en ökad press på vattenkraftsproducenterna att producera mer el än nödvändigt vilket tillfälligt kan pressa ner elpriset. Att marknaden räknar med en vårflod under vecka 19 går att utläsa i elterminerna, eftersom den veckan handlas till lägst pris.

Inför årets vårflod är det många vattenmagasin som börjar bli uttömda. Enligt statistik från Svensk Energi var fyllnadsgraden i vattenmagasinen 16 procent vid slutet av vecka 16. Det kan jämföras med normalt 20,7 procent. För motsvarande vecka i fjol, då vi hade ett överskott i den hydrologiska balansen, var fyllnadsgraden 32,6 procent. Skillnaden i magasinfyllnad är en bidragande faktor till det högre elpriset i år.

Tisdagen den 16 april röstade EU-parlamentet ner förslaget om att tillfälligt reducera mängden utsläppsrätter för växthusgaser på marknaden. I och med beslutet föll priset på rätterna (ETS) med hela 40 procent.

- Det är ett bakslag för systemet med utsläppsrätter. Beslutet medför att kolkraftsproduktion blir billigare än tidigare. Något som missgynnar utbyggnaden av förnybart, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Torsdagen den 18 april gav regeringen grönt ljus till Svenska Kraftnät att bygga den nya sjökabelförbindelsen, NordBalt, som ska binda samman det svenska elnätet med Litauen. NordBalt som beräknas vara i drift i slutet av 2015 kommer att ha en kapacitet om 700 MW.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 300 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal