Oförändrad aktivitet på elmarknaden

2012-11-12 08:15Färsk statistik från SCB visar att 39 637 hushåll bytte elhandelsbolag i september. Det ger 315 544 elbyten under årets tre första kvartal vilket är i linje med motsvarande period i fjol. Av de elbyten som gjordes på elskling.se under september valde 71 procent fast elpris och 29 procent rörligt. Sedan kostnadsfri timmätning infördes den 1 oktober har cirka 20 elhandelsbolag infört timavräknat rörligt elpris.Den senaste tidens elprisnivå medför att många hushåll passar på att binda sitt elpris. Enligt statistik från SCB har andelen med treåriga avtal minskat från 19,7 till 18,5 procentunder det senaste året. Samtidigt har andelen tvåårsavtal ökat från 6,2 till 6,7 procent. Populärast har ettårsavtalet varit där andelen stigit från 16,6 till 18,0 procent.Statistikenvisar också på en ökning i andelen med ett rörligt elpris från 29,2 till 31,9 procent. Att både fast och rörlig avtalstyp har ökat beror på att andelen hushåll med ett tillsvidarepris minskat.Andelen tillsvidarekunder har på ett år minskat från 22,2 till 19,1 procent.

-Vi är glada över att antalet hushåll med dyra tillsvidareavtal fortsätter att minska. Med dagens elprisnivåer betalar tillsvidarekunderna cirka 40 procent mer för sin el jämfört med hushåll som gjort ett aktivt val av elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En nyhet på elmarknaden är att hushåll med rörligt elpris sedan den 1 oktober kan få sin elförbrukning timmätt utan extra kostnad. Detta har bidragit till att ett tjugotal elhandelsbolag erbjuderen ny form av rörligt elpris som debiteras timme för timme istället för ett månadsmedelpris. På så sätt kan engagerade konsumenter sänka sin elkostnad genom att förlägga sin elförbrukning till tider på dygnet då elprisnivån är lägre.

- Det är positivt att tekniken möjliggör för de som är intresserade av timavräkning att äntligen kunna få välja det. Vi på elskling följer denna utveckling och kommer inom kort att möjliggöra för konsumenterna att jämföra dessa avtali tjänsten, säger Faraz Azima.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden.Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri.www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal