Nu är elen dyrare än i vintras

2016-07-05 17:07Medelspotpriset för juni blev 31,5 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 43 procent högre än föregående månad (22) och hela 108 procent högre än juni i fjol (15). Låg kärnkraftsproduktion, nederbördsfattigt väder och importbegränsningar från Norge är några förklaringar till prisuppgången. Börsfall på grund av Brexit och 14 procent högre energiskatt är två andra händelser som påverkar hushållens privatekonomi negativt.Regeringen presenterade i juni en energiöverenskommelse där partierna enats om att slopa effektskatten på kärnkraft och minska fastighetsskatten på vattenkraft. Något som finansieras genom att belasta konsumenterna med 14 procent högre energiskatt.

Idag betalar konsumenter 29,2 öre/kWh i energiskatt*. Energiöverenskommelsen innebär att skatten höjs med fyra öre/kWh. Den faktiska ökningen blir fem öre då det tillkommer 25 procent moms. För ett villahushåll med årsförbrukningen 20 000 kWh innebär detta 1 000 kronor högre årskostnad. Det har inte presenterats när den nya skatten ska börja gälla, sannolikt blir det från januari 2017.

På midsommarafton blev det klart att folkomröstningen i Storbritannien resulterar i ett utträde ur EU, Brexit. Nyheten skapade stora börsfall i Europa vilket drabbar hushållens sparande i aktier och fonder negativt.

- Det är svårt att skydda sig mot händelser som Brexit eller höjd energiskatt. Det hushållen kan göra är att säkerställa att de har ett konkurrenskraftigt elavtal samt se över sin elförbrukning, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Torrt väder och låga tillrinningar gör att vattenkraftsproducenterna varit sparsamma med vattnet eftersom det ska räcka hela vintern. Senaste magasinstalen från Svensk Energi visar en fyllnadsgrad på 57,7 procent. Det är lägre än normalvärdet på 67,2 procent. Kärnkraftsproduktionen har varit reducerad på grund av sommarrevisioner.

Mindre vatten och låg kärnkraftsproduktion ökar importbehovet. Vanligtvis importerar Sverige el från Norge via en kabel som går från elområde Oslo till Stockholm. Kabelns kapacitet som normalt sett motsvarar två kärnkraftsreaktorer är just nu halverad på grund av en skada som lokaliserats på 190 meters djup i Oslofjorden. Reparationsarbetet beräknas pågå till 30 september.

- I juni ser vi att många med fast elpris får en lägre elkostnad än de med rörligt, säger Faraz Azima.

Fastprisavtalen är något lägre prissatta än i fjol. Medelpriset för alla som tecknade 12 månaders fastprisavtal under juni i fjol är 29 öre/kWh**. Motsvarande avtal kan idag tecknas för cirka 27 öre/kWh**.

* Vissa kommuner i norra Sverige har en lägre energiskatt.
** Exklusive energiskatt och moms
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal