Nu lanseras en upplysningstjänst för avtalslösa

2015-04-08 13:14Media har i flera månader rapporterat om låga elpriser. Idag finns det dock cirka 700 000 avtalslösa hushåll med anvisningspris (tidigare kallat tillsvidarepris) som går miste om det gynnsamma elprisläget. Elskling lanserar nu en lista med Sveriges dyraste elpriser samlade på ett och samma ställe. Målet är att snabbt och enkelt informera konsumenter med anvisningspris om kostnadsbesparingen i att göra ett aktivt val av elavtal. En utredning gjord av Energimarknadsinspektionen (Ei) visar att många hushåll hamnar på anvisningspris vid flytt. Det har föreslagits att flyttkunder endast ska behöva kontakta en elhandlare vid flytt. Elhandlaren ska då säkerställa att hushållet gör ett aktivt val av elavtal samt ordna ett nätavtal. Som det är idag behöver flyttkunder först kontakta nätägaren och sedan elhandlaren. Glömmer de att kontakta elhandlaren tilldelas de nätägarens anvisningsavtal. Den sista mars kom en ny rapport från Ei där det går att utläsa att en sådan lösning högst troligt kommer att tas i drift först om tre år. Fram till dess är rekommendationen att branschen ska arbeta med löpande och enhetlig kommunikation mot konsumenterna. Elskling vill hjälpa alla med anvisningspris och lanserar därför ett unikt verktyg som tar fram konsumentens anvisningspris och räknar ut hur mycket dyrare det är jämfört med ett rörligt elavtal.

- Vi har länge haft detta på vår "att-göra-lista" och nu äntligen är verktyget som listar elhandlarnas anvisningspris lanserat. Jag tror inte att dagens avtalslösa hushåll vet hur stor besparingspotentialen är vilket kan vara en förklaring till det låga engagemanget. När de ser sitt anvisningspris listas och jämföras med konkurrensutsatta elavtal så blir prisskillnaden förhoppningsvis tydlig, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Verktyget är onlinebaserat och kostnadsfritt för konsumenter att använda. Utgångläget är en lista som innehåller samtliga anvisningspriser på marknaden. Användaren ges även möjlighet att söka efter just sitt anvisningspris genom att ange sitt elbolag alternativt bostadens postnummer.

Grafen ovan visar att anvisningspriset i medel är cirka 25 öre/kWh dyrare än ett rörligt elpris. För en lägenhetskund som förbrukar 4 000 kWh per år blir det 1 250 kronor (inklusive moms). Anvisningsavtal har varken bindningstid eller någon uppsägningstid. Det gör att avtalslösa kunder enkelt kan välja ett riktigt elavtal och direkt sänka sin elkostnad.

- Genom att samla Sveriges dyraste elpriser på ett och samma ställe hoppas vi att hushåll som betalar överpris för sin el ska bli uppmärksammade och byta bort anvisningspriset. Vi har också förhoppningar om att vi möjligen kan påverka några elhandlare att självmant se över sin prissättning. Det finns redan idag goda exempel bland elhandlarna där vissa valt att slopa anvisningspriset, säger Faraz Azima.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal