Nu kommer kylan som ger 30 procent högre elpris

2014-01-10 09:03Väderprognoserna pekar på temperaturer under nollstrecket i hela landet från och med helgen. Det kallare vädret bidrar till en ökad elförbrukning främst på grund av ett ökat uppvärmningsbehov. En sammanställning gjord av elskling.se visar att börspriset för nästa vecka förväntas stiga till cirka 40* öre/kWh. Det är 30 procent högre än elpriset i december.Det är främst hushåll med rörligt elpris som påverkas av det högre spotpriset som väntas. Om kylan blir långvarig leder det med stor sannolikhet till ännu högre elpriser. Hushåll med fast elpris berörs inte av förändringar på spotmarknaden.

- Oavsett hur mycket kärnkraften och vattenkraften producerar leder ett väderskifte med ett temperaturfall på över tio grader ofta till ett högre elpris, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Antaget att marknaden får rätt avseende elprisnivån på 40 öre/kWh kommande vecka, är det i linje med septembers månadsmedelspotpris som var det högsta under 2013. Detta trots att det just nu är ett överskott i den hydrologiska balansen till skillnad från september i fjol då det var ett underskott.

- Om man bortser från att vintervädret för med sig ett högre elpris så är det för övrigt ganska trevligt med lite snö. Det är säkerligen många barn som har längtat efter att få ta fram pulkan denna vinter, säger Faraz Azima.

* Avser ett medel för samtliga elområden. Baserat på Nordpools stängningskurser 2014-01-08. 8,93 SEK/EUR.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal