Nu är rörligt elpris populärast

2014-02-17 07:50Nyligen presenterades elbytesstatistiken för december. Antalet elbyten var 46 571 och därmed står det klart att 491 431 hushåll bytte elhandelsbolag under 2013. Det är cirka 8 procent fler än 2012 då drygt 450 000 hushåll bytte elhandlare. Bland de konsumenter som bytte elavtal på elskling.se valde 51 procent rörligt elpris i december. Det är den högsta noteringen sedan juni 2010. Vintern 2010/2011 blev en riktig rysare för kunder med rörligt elpris. Då var elpriset nästan dubbelt så högt jämfört med denna vinter. Det påverkade intresset för rörligt elpris negativt. Sedan dess har bundet elpris varit den mest populära avtalsformen bland de hushåll som bytt elavtal på elskling.se. Efter tre och ett halvt år bröts trenden då majoriteten tecknade rörligt elpris i december 2013.

- Elprisläget har varit ganska odramatiskt under en längre period. Det är något som säkerligen spelar in när konsumenter väljer mellan fast och rörligt elpris, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Att närmare 40 000 fler hushåll sett över elavtalet under 2013 jämfört med året innan är en god nyhet för elmarknaden. Det finns över 100 elhandelsbolag och det kan skilja flera tusen kronor mellan en billig och en dyr elhandlare. Därför är det viktigt för hushållen att alltid göra en sökning för att få det bästa elpriset.

Den kraftiga ökningen av hushåll med rörligt elpris kan bland annat bero på att elbolag i en större utsträckning rekommenderat sina kunder att teckna rörligt elpris. För elhandelsbolagen innebär det en lägre risk när kunden har ett rörligt elpris. Anledningen är att elhandlaren slipper säkra kundens elpris och förväntade elförbrukning i förväg.

Inräknat den ökning i antal hushåll som har rörligt elavtal i Sverige (38 procent) ligger vi fortfarande långt under våra grannar i Norge där motsvarande andel är nära 70 procent.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal