Norrlänningar bäst och Skåningar sämst på att teckna elavtal

2016-04-25 10:18Närmare två miljoner hushåll hade anvisningspris när elskling.se lanserades år 2007. Idag är den siffran 600 000 vilket fortfarande är för högt. Hushåll i elområde Luleå är bäst i Sverige på att teckna elavtal, visar statistik över anvisningskundernas geografiska spridning. Här är det endast 5,8 procent som är avtalslösa. Sämst är kunder i elområde Malmö där 14,9 procent har anvisningspris. Regeringen kom nyligen med ett förslag på förändringar i ellagen i syfte att ytterligare minska antalet anvisningskunder.Elskling har granskat SCBs statistik över anvisningskundernas spridning geografiskt. Rikssnittet är 13,9 procent. De mest medvetna elkunderna finns i det nordligaste elområdet Luleå. Andelen anvisningspriskunder ökar desto längre söderut vi kommer. Högst andel är det i elområde Malmö där 14,9 procent är avtalslösa.

Det vore intressant att ta reda på orsaken till den lägre andelen i Luleå. En möjlig förklaring är att hushåll i kallare regioner har ett större elbehov vilket gör att elkostnaden får en större betydelse för hushållets utgifter. En annan förklaring kan vara att elbolag i regionen framgångsrikt lyckats upplysa sina anvisningskunder att göra ett aktivt val. På kort sikt resulterar det i minskade intäkter för elhandelsbolaget men uppsidan är att de får nöjdare kunder som troligvis stannar kvar i flera år.

- Vi hjälper dagligen elkunder med tillsvidarepris att teckna elavtal. Majoriteten är ovetandes om vilket överpris de har betalat. De som en gång gjort ett aktivt val och sedan hamnat på tillsvidarepris på grund av att deras avtal löpt ut är den kategorin som blir mest upprörda, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Hushåll kan få anvisningspris på två sätt. Antingen har de aldrig gjort ett val av elavtal för sin nuvarande bostad eller så har deras elavtal övergått till ett tillsvidarepris efter avtalstiden. Den stora tillströmningen av nya anvisningskunder kommer från de som missar att teckna avtal när de flyttar. Det är ofta mycket att stå i under flytten och elen är alltid inkopplad från start utan att kunden behöver göra något. En miss som resulterar i ett onödigt högt elpris.

Regeringen ser allvarligt på denna situation och har vid ett flertal tillfällen försökt att få bukt med problemet. Det senaste förslaget innebär i stort att en elhandlare krävs att löpande påminna kunder med anvisningspris om att teckna ett elavtal. Regeringen menar också att om elhandlarna inte lyckas bättra på situationen kan det bli aktuellt med en viss prisreglering. Något som bland andra Konkurrensverket och Energimarknadsinpektionen är kritiska emot. De menar att en prisreglering på en fri marknad kan få oönskade effekter som exempelvis lägre kundaktivitet.

- Det blir intressant att se vad energiministern lyckas driva igenom. Elskling ser positivt på åtgärder som ger nöjda elkunder. Det är det vi jobbar med dagligen, säger Faraz Azima.

För cirka ett år sedan lanserade elskling.se en lista med Sveriges dyraste elpriser samlade på ett och samma ställe. Målet är att på ett snabbt och tydligt sätt upplysa konsumenter med anvisningspris om besparingen i att göra ett aktivt val av elavtal.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal