Negativa elpriser i hela Sverige – vindkraften står för hela 40% av elproduktionen

2020-11-02 16:28

För andra gången någonsin var elpriserna i alla fyra elområden i Sverige negativa under natten till måndag den 2 november 2020 mellan kl 01:00-05:00. (källa: Nordpool)

Vad betyder ett negativt elpris för mig?

Att elpriset är negativt innebär att du som konsument, beroende på vad man har för elavtal, får betalt för att förbruka el. För att påverkas av dessa kortsiktiga svängningar i elpriset krävs det dock att du har ett rörligt elavtal.

Vindkraften bidrar till det negativa elpriset

Varför var priserna negativa i hela landet under natten till måndag? Det finns en enkel förklaring och den har med vindkraft att göra. Då det under natten var väldigt blåsigt i hela Sverige så blir det en överproduktion av vindkraft, detta i kombination med en mild och blöt höst leder till att elpriset under några timmar blev negativt. Den milda och blöta hösten drar bland annat ned efterfrågan på el för uppvärmning och gör att det fylls på rikligt med vatten i magasinen för vattenkraftverken.

Hur kan jag som konsument ta del av de negativa elpriserna?

Det bästa sättet för att ta del av de negativa priserna är att ha ett timprisavtal. Ett timprisavtal påminner om och fungerar i princip som ett traditionellt rörligt elavtal men med den stora skillnaden att din elförbrukning stäms av mot snittspotpriset på elbörsen varje timme istället för snittspotpriset på månadsbasis. Med andra ord om man i natt hade haft ett timprisavtal och sett till att ladda elbilen eller köra alla hushållsmaskiner hemma mellan kl 01:00-05:00 så hade man dessa timmar fått betalt för den förbrukade elen.

Timprisavtal är ännu inte jättevanligt bland svenska hushåll, men det är något som växer. Men även den som tecknat rörligt elavtal påverkas till viss del positivt av de negativa elpriserna. Låga eller negativa elpriser påverkar snittspotpriset vilket är det priset som ditt rörliga elavtal baseras på.

Kommer negativa elpriser bli vanligare framöver?

Ju mer vi ställer om till 100% förnyelsebar energi desto mer kommer spotpriserna på elbörsen Nordpool att variera. Det beror på att förnyelsebara energikällor inte är planerbar produktion, det går till exempel inte att påverka hur mycket och när det blåser. Utan blåser det väldigt mycket samtidigt som den totala efterfrågan på elen är låg (precis som i natt) så kan elpriset komma att bli negativt. (källa: energimarknadsbyrån)

(källa: Nordpool grafik: elskling)

Precis som under stormarna i vintras (Ciara och Dennis) så ökar vindkraftsproduktionens andel av den totala elproduktionen i Sverige avsevärt samtidigt som elpriset går ner. Den blå grafen är vindkraftens andel av den totala produktionen och den orangea grafen är spotpriset på Nordpool.

(källa: Nordpool grafik: elskling)

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal