Milt väder lugnade en nervös elmarknad

2016-12-01 11:03Elmarknaden genomgick en perfekt storm under oktober. Vattenbrist i de svenska magasinen, torrt och kallt höstväder, stigande råvarupriser, en pressad kärnkraftstillgänglighet i Frankrike och kapacitetsbegränsningar i kabelförbindelsen mellan Stockholm och Oslo resulterade i ett snabbt stigande elpris. Medelspotpriset för november blev 40 öre/kWh vilket är den högsta noteringen i år och 73 procent högre än november i fjol (23 öre/kWh). Mot mitten av månaden slog vädret om kraftigt vilket tillsammans med ett försvagat kolpris och ett fallande pris på utsläppsrätter för koldioxid fick elpriset att falla under resten av månaden.- Under de senaste veckorna har väderomslaget raderat ut hela den prisuppgång vi såg under elprisrallyt i oktober. Det visar hur viktig väderutvecklingen är för elprisnivån i norden, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

När temperaturen stiger minskar uppvärmningsbehovet vilket oftast resulterar i ett lägre spotpris. Mer nederbörd än normalt mildrade även risken för vattenbrist en aning vilket fick terminspriserna att falla. Spotprisrallyt kulminerade omkring den 10-11 november då priset nådde 55 öre/kWh. Därefter sjönk priset successivt, i takt med den stigande temperaturen, till nivåer omkring 30-40 öre/kWh.

Resursläget inom vattenkraften är fortsatt pressat med ett underskott som är bland de största sedan statistiken började föras år 1950. Det medför att vi med stor sannolikhet kommer att behöva importera el från kontinenten under kalla vinterdagar. Detta ökar vår exponering mot elprisutvecklingen i Tyskland. Nyheten om att Kina eventuellt kommer att lätta på nuvarande begränsningar till landets kolgruvor i syfte att öka den inhemska produktionen fick kolpriset att falla med över 10 procent. Det tillsammans med lägre pris på utsläppsrätter för koldioxid fick elpriset i Tyskland att falla.

- Risken för elpristoppar är ännu inte över. Vi kommer säkert att få se högre elpriser så fort kylan återvänder. Däremot kan vi konstatera att väderutvecklingen ordnat en andra chans för alla konsumenter som grämde sig över att fastpriskontrakten snabbt stigit i pris. Den fallande terminsmarknaden möjliggör för oroliga hushåll och företag att binda sitt elpris på en betydligt lägre nivå idag än för några veckor sedan, säger Faraz Azima.

Medelspotpriset för 2015 blev 20,5 öre/kWh. Med en månad kvar av 2016 är medelpriset så här långt i år 27,3 öre/kWh. För ett villahushåll med rörligt elpris innebär prisskillnaden 1 700 kronor högre årskostnad. Ett rörligt elavtal följer börsens rörelser upp och ner. Utöver börspriset betalar hushållen påslag, elcertifikatsavgift, energiskatt och moms. Bolagen definierar påslaget på olika sätt. Några exempel på benämningar som används är volympåslag, inköpspåslag, miljöpåslag, förvaltningsavgift med mera. För att få en korrekt jämförelse av alla elbolag rekommenderas elkonsumenter att använda sig av elskling.se, där samtliga avgifter och påslag inkluderas i jämförelsen.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal