Milt och vått väder gav lägre elpris

2013-10-30 13:10Medelspotpriset i oktober backade cirka 5 procent från september och blev 36,2 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall samt 36,9 öre/kWh i Stockholm och Malmö. En förstärkt hydrologisk balans och god kärnkraftstillgänglighet mot slutet av månaden fick elterminerna att backa. Vindar från stormen Simone resulterade i ett negativt elpris i Danmark.Den hydrologiska balansen är den viktigaste prisdrivaren för Norden. Hydrologisk balans består av fyllnadsgraden i vattenmagasinen, mängden markvatten samt energimängden i det beräknade snötäcket. Den näst viktigaste prisdrivaren är kärnkraftsproduktionen. Därefter är det priset på råvaror och elprisläget i angränsade elmarknader som exempelvis Tyskland som påverkar det nordiska elpriset.

Oktobervädret blev blötare och mildare än förväntat. Efter en strulig start på månaden med flera oväntade stopp i kärnkraften avslutades oktober med en relativt god produktionsnivå. Samtliga reaktorer utom reaktor ett och två i Oskarshamn är i drift vilket motsvarar 86 procent av full kapacitet. Sammantaget har både elterminspriser och spotpriset fallit. Elterminen för kvartal ett 2014 backade från toppnoteringen på cirka 45 EUR/MWh till 40 EUR/MWh*.

Jämfört med motsvarande månad i fjol är årets spotprisnivå cirka 23 procent högre. Huvudförklaringen är att vi i fjol hade ett överskott i den hydrologiska balansen medan vi detta år fortfarande har ett underskott. Nederbörden i oktober har minskat underskottet men det behövs ytterligare en nederbördsrik period för en återhämtning.

- Att terminspriserna backat under oktober gör att konsumenter kan binda sitt elpris på lägre nivåer än tidigare. Utvecklingen indikerar samtidigt att risken för ett ihållande högt spotpris minskat, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Dyrast timpris var onsdagen den 16 oktober mellan klockan 08.00-09.00, då kostade elen 79,0 öre/kWh i elområde Stockholm och Malmö. Billigast timpris noterades den 29 oktober mellan klockan 02.00-03.00 då elpriset blev 21,9 öre/kWh för samtliga elområden. Månaden avslutades milt och blåsigt vilket resulterade i ett negativt elpris i Danmark. Där fick konsumenterna betalt 20,1 öre/kWh för att förbruka el mellan klockan 23.00-00.00 den 27 oktober.


*terminskurs från Nordpool 2013-10-30 klockan 09:50
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal