Mer elcertifikat, mindre kärnkraft och gratis Netflix

2015-11-02 08:27Välfyllda vattenmagasin, bra kärnkraftstillgänglighet och låga råvarupriser resulterade i 30 procent lägre elpris i oktober jämfört med motsvarande månad i fjol (29 öre/kWh). Medelspotpriset för månaden blev 21 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall, 22 öre/kWh i Stockholm och 23 öre/kWh i Malmö. I oktober beslutades att fyra av 10 reaktorer ska fasas ur tidigare än planerat. Riksdagen röstade igenom förslaget om ökad kvotplikt i elcertifikatsystemet. Två beslut som på sikt kan leda till högre elpriser. Just nu är elprisläget gynnsamt och konsumenter uppmanas att säkerställa konkurrenskraften i sitt elavtal. Prisgapet på fastprisavtal motsvarar 3 600 kronor per år för ett villahushåll.Den 21 oktober röstade riksdagen igenom propositionen om höjd kvotplikt i elcertifikatsystemet. Elhandlarna måste idag köpa 0,14 kWh elcertifikat för varje såld kilowattimme el. Den ökade kvotplikten som gäller från 1 januari 2016 innebär att kvoten stiger från nuvarande 14 procent till 23 procent. Elhandlaren måste alltså köpa 0,23 kWh elcertifikat för varje såld kWh el. Detta innebär en kostnadsökning med cirka 400 kronor per år för ett villahushåll. Beslutet ökar efterfrågan på elcertifikat, något som fick priset att notera årshögsta under månaden.

Hushåll som tecknar fastpriskontrakt har elcertifikatskostnaden inbakad i elpriset. Vid rörligt elavtal redovisar vissa elhandlare elcertifikatkostnaden separat medan andra bakar in det i inköpspriset.

Ringhals 1 kommer att tas ur drift år 2020 och Ringhals 2 2019. Beslutet från Vattenfall innebär att reaktorerna fasas ur produktion cirka fem år tidigare än planerat. Ungefär samtidigt meddelade OKG att Oskarshamn 2, som genomgått en större uppgradering och varit ur drift sedan sommaren 2013, inte kommer att återstartas. De beslöt även att stänga ner Oskarshamn 1 i förtid, någon gång mellan 2017-2019.

Kärnkraftsurfasningen har ingen direkt prispåverkan i närtid. Däremot går det att utläsa ur elterminerna att prisläget väntas blir högre från år 2020. Detta delvis på grund av produktionsbortfallet men också en förväntan om högre råvarupriser och vidare utbyggnad av förbindelsekapacitet till kontinenten.

Det råder stor prisskillnad mellan Sveriges 120 elhandlare. En sökning* på elskling.se resulterar i ett elprisgap om 3 600 kronor per år. Lägsta elpriset ger en årskostnad på 13 253 kronor (66,3 öre/kWh) och det dyraste 16 870 kronor (84,4 öre/kWh).

- Det är onödigt att betala för mycket för sin el. En besparing på 3 600 kronor kan exempelvis bekosta ett års premiumabonnemang på Netflix och Spotify tillsammans. Det är en god morot för de som vågar avsätta 10 minuter nästa gång elräkning ramlar ner i brevlådan, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

I närtid kommer temperaturen, mängden nederbörd samt kärnkrafttillgängligheten att vara viktiga prisdrivare denna vinter.

* 12 månaders fastprisavtal. Elförbrukning 20 000 kWh/år. Elområde Stockholm. Priset inkluderar samtliga avgifter, elcertifikat, skatter och moms
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal