Marknaden prickade in årets elprisnivå

2014-01-02 08:12Medelspotpriset 2013 blev 34,1* öre/kWh. Det är 20 procent högre än 2012 (28,4 öre/kWh). En sammanställning gjord av Elskling avseende marknadens prisförväntningar för 2014 visar ett elpris på 30**öre/kWh. Den lägre nivån för 2014 förklaras främst av den stärkta hydrologiska balansen som vi inleder året med. Detta till skillnad mot 2013 som mestadels präglats av en underskottssituation. Om prognosen infaller kan villahushåll med rörligt elpris vänta sig cirka 1 000 kronor lägre elkostnader.Elskling presenterade i januari en prognos avseende elpriset för 2013 (34,25 öre/kWh***). Med facit i hand ser vi att prognosen stämmer överens med utfallet. En förklaring är att prisbilden varit ganska stabil under året. Elsklings prognos för 2014 indikerar ett elpris kring 30** öre/kWh. Det motsvarar en kostnadsminskning på 1025 kronor per år för ett villahushåll som förbrukar 20 000 kilowattimmar.

- Prognosen för 2013 prickade rätt. Motsvarande för 2014 indikerar 12 procent lägre elpris. Något som gynnar alla aktiva konsumenter. Samtidigt tror jag att elprisgapet mellan avtalslösa tillsvidarekunder och den aktiva massan kommer att bli ännu större. Detta då tillsvidarepriset inte följer prisnedgångar på samma sätt som övriga konkurrensutsatta elavtal gör, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

2013 blev ett elår utan extrema prisvariationer. Den hydrologiska balansen är den viktigaste prisdrivaren för Norden. Hydrologisk balans består av fyllnadsgraden i vattenmagasinen, mängden markvatten samt energimängden i det beräknade snötäcket. Den näst viktigaste prisdrivaren är kärnkraftsproduktionen. Därefter är det priset på råvaror och elprisläget i angränsade elmarknader som exempelvis Tyskland.

Första halvåret 2013 präglades av ett underskott på upp emot 20 TWh i den hydrologiska balansen. Något som höll i sig fram till senhösten då rikliga mängder nederbörd fyllde på vattenmagasinen. Den pågående milda och blöta vädertrenden har nu normaliserat samt även gett ett överskott i balansen inför 2014.

Underskottssituationen i början av 2013 kompenserades delvis av rekordhög produktion från den svenska kärnkraften. En ytterligare kompensationsfaktor som dämpade en möjlig prisuppgång var låga priser på råvaror och utsläppsrätter. Något som sänkte elpriset i Tyskland varifrån Sverige kan importera el vid en bristsituation.

Sammanfattningsvis pendlade det månatliga spotpriset* mellan 30 till 39 öre/kWh. Prisnivån var som lägst under maj, juni, juli och december. Högst pris inföll i september orsakat av oron för en kall och torr vinter.

- Överskottet i hydrologin får ses som vädergudarnas julklapp till Sveriges elkonsumenter, säger Faraz Azima.

* Avser ett medel för samtliga elområden i Sverige
** Baserat på Nordpools kurser 2013-12-30 kl.11.30. 8,92 SEK/EUR
*** Tidigare prognosmaterial
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal