Lägre elpriser i november

2017-11-30 09:02Liksom oktober gav november förhållandevis låga elpriser. Vinterkylan har fortsatt att hålla sig undan och endast två av månadens alla dagar bjöd på riktigt kallt väder. Vattenmagasinens fyllnadsgrad är i nuläget på normalnivå och kärnkraften fungerar på det stora hela som den ska. I vårt förra pressmeddelande skrev vi om Ei:s (Energimarknadsinspektionen) förslag om att år 2020-2023 stoppa elnätsföretagens chockartade prishöjningar. I november månad kom beskedet att Ei:s försök att påverka i närtid (2016-2019) inte gick igenom i kammarrätten. Även om det finns hopp längre fram väntas alltså fler höjningar inom den närmsta tiden.Medelspotpriset i november blev 32 öre/kWh för hela riket. Det är cirka 22 procent lägre än motsvarande period i fjol. Den 21 november drog kallt väder över landet samtidigt som kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 togs ur drift. Det resulterade i ett spotpris på 48,5 öre/kWh vilket blev månadens högsta spotpris för elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm. I elområde Malmö noterades ett ännu högre pris den 29 november på 51,6 öre/kWh. Det visar på hur snabbt det kan slå om på elmarknaden.

Två månader i rad har vi haft lägre elpriser än vi hade under samma period 2016. Det beror på att resurserna från vatten- och kärnkraften är starkare än de var i fjol. Fyllnadsgraden i vattenmagasinen är normala för perioden och på kärnkraftssidan ser det stabilt ut med samtliga reaktorer i drift just nu.

- Priset för fastpriskontrakt är ungefär på samma nivå som för rörligt just nu. Det gör det extra enkelt för hushållen att utgå från sina egna preferenser vid valet mellan fast och rörligt elpris, säger Faraz Azima, vd på Elskling.se.

I oktober kunde vi glädjas åt Ei:s förslag för år 2020-2023 som ska reglera elnätsföretagens avkastning och bromsa de extrema prishöjningar som drabbat elkonsumenterna de senaste åren. Den 17 november meddelande kammarrätten att EI nekas prövningstillstånd på sin överklagan om beslutet för elnätsföretagens intäktsramar 2016-2019. Det betyder att prishöjningar på 40 miljarder kronor väntar miljontals av Sveriges elkonsumenter inom den närmsta tiden och fram till och med 2019.

- Det är ett mycket tråkigt besked. När det inte finns någon konkurrens och branschen har ett naturligt monopol, krävs ett större konsumentskydd. De folkvalda måste ta sitt ansvar och åtgärda problemen så fort tillfälle ges. Under tiden så är det elkonsumenterna som drabbas, säger Faraz Azima.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal