Lägenhetskunder i Malmö kan spara 3 000 kronor

2015-09-14 08:30700 000 hushåll är fortfarande avtalslösa och betalar nästan dubbelt så mycket för sin el som dessutom ofta är smutsig. Värst är det i elområde Malmö där andelen avtalslösa är den högsta i landet (16,2 procent). Här har var sjätte hushåll ett anvisningspris (tidigare kallat tillsvidarepris). Dessa hushåll kan enkelt välja ett riktigt elavtal och därigenom både främja miljön och den egna plånboken. Anvisningspriset har varken bindningstid eller behöver någon uppsägning. Utmaningen är att nå fram med information till denna grupp som visat sig vara svår att aktivera.Statistiken från SCB visar att andelen avtalslösa hushåll är lika högt som för ett år sedan (15 procent). En stor andel av de som hamnar på anvisningspris gör det i samband med att de flyttar, visar en utredning från Energimarknadsinspektionen (Ei). Detta är ett misslyckande för energibranschen som länge strävat efter att reducera antalet avtalslösa till noll. De som sitter kvar med dyra anvisningsavtal har stora pengar att spara på ett aktivt elval.

Delar vi upp statistiken per elområde ser vi att Malmö har den högsta andelen avtalslösa. Därefter kommer elområde Stockholm följt av Sundsvall. Lägst andel finns i elområde Luleå. Där är sex procent av hushållen avtalslösa, cirka hälften av rikssnittet.

- Jag tror det är kopplat till brist på information. Anvisningspriset är dubbelt så dyrt som ett fastprisavtal och tre gånger så dyrt som ett rörligt avtal kostar just nu. Känner konsumenten till detta så tror jag att de ganska snabbt skulle göra något åt det, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En annan faktor som sällan nämns är att anvisningsel inte är särskilt "grönt". Genom ett aktivt val kan hushållen både sänka sina kostnader och välja elavtal som är 100 procent förnybart.

Ett räkneexempel baserat på en tvåbarnsfamilj boende i lägenhet i Malmö med anvisningspris visar att de kan spara 3 025 kronor per år på att teckna ett fastprisavtal. Medelanvisningpriset är 123* öre/kWh i elområde Malmö. En jämförelse, för familjen ovan, bland fastprisavtal i ett år resulterar i ett elpris på cirka 68 öre/kWh. Det motsvarar en kostnadsminskning med 45 procent. Anvisningspriset och fastprisavtalet från elskling.se är angivna inklusive energiskatt och eventuella avgifter. Fastprisavtalet är ett miljöavtal där all el kommer från vattenkraften.

*Källa SCB

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal