Kylan trissar upp elpriset

2012-11-30 10:06Novembers medelspotpris blev 29,0 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige vilket är något lägre än oktober (29,9 öre/kWh). Det förklaras av mer vind och kärnkraftsproduktion samt en sidledes utveckling av elförbrukningen tack vare det milda novembervädret. Elpriset steg dock mot slutet av månaden och marknaden spår en elprisökning med över 40 procent under den första veckan i december. Den dyraste novembertimmen kostade 50,8 öre/kWh och den billigaste 13,2 öre/kWh.Elpriset i november blev detsamma för hela Sverige likt oktober. Detta mot bakgrund av att det knappt uppstod några flaskhalsar i elnätet. Den enda dagen med en prisskillnad var den 5 november då elområde Malmö fick cirka 1 öre/kWh högre elpris jämfört med övriga elområden, något som är obetydligt i kalkylen.

Den starka hydrologiska balansen kvarstår men har mot slutet av månaden försvagats något. Det innebär att Nordens samlade energimängd i vattenmagasinen, snötäcket och markvattnet sammantaget överstiger normalnivån.

Samtidigt rapporterar SMHI om fallande temperaturer till helgen med en kall inledning på december. Kallare väder innebär en högre elförbrukning vilket fått marknaden att höja sin prognos kring det framtida elpriset. En sammanställning som elskling.se gjort visar att marknadens förväntningar om elpriset för vecka 49 ligger runt 42 öre/kWh(1) vilket är cirka 13 öre/kWh högre än novembers medelspotpris.

- Marknaden spår en prisuppgång på över 40 procent för nästa vecka i och med kylan som är på väg. Det blir intressant att se om vi kommer att få några nya toppnoteringar i timpriserna nu när temperaturen faller till nivåer som liknar vinterväder, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Novembers dyraste timpris noterades måndagen den 5 november klockan 17:00-18:00, då kostade elen 50,8 öre/kWh i elområde Malmö. Dyraste timmen för övriga elområden blev dagens elpris (fredag den 30 november) klockan 17:00-18:00 då elen kommer att kosta 45,9 öre/kWh. Billigast timpris noterades natten mellan onsdag och torsdag den 8 november klockan 02:00-03:00 med ett elpris på 13,2 öre/kWh för samtliga elområden.

I jämförelse med exempelvis Tyskland har Norden en relativt jämn prisprofil under dygnets timmar. En orsak till den högre profilskillnaden i Tyskland är att de har en betydligt större andel installerad vindkraft och mycket mindre vattenkraft jämfört med Norden. Eftersom vindkraftsproduktion inte kan regleras som vattenkraften bidrar det till större prisvariationer.

- I takt med utbyggnaden av kabelförbindelser till kontinenten kommer det nordiska elpriset mer och mer att likna den Tyska profilen. Detta kommer i sin tur att öka incitamentet för hushåll med timavräknade avtal att flytta sin förbrukning, säger Faraz Azima.

(1). Baserat på terminskontrakt från Nordpool, W49 samt CFD LUL, SUN, STO, MAL stängningskurser 2012-11-28
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden.Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri.www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal