Kylan höjde elpriset i mars

2013-03-28 09:31Medelspotpriset på elbörsen Nordpool ser ut att hamna kring 37 öre/kWh för samtliga elområden i mars. Det är cirka 10 procent högre än föregående månad och hela 45 procent högre än motsvarande månad i fjol (26 öre/kWh). Kallt väder ökade elförbrukningen och bidrog till det högre elpriset. Elprisuppgången dämpades av prisfallet på kol och utsläppsrätter för koldioxid. Prisökningen på elbörsen påverkar i huvudsak hushåll med rörligt elpris.Dominerande kallt väder i mars fick elförbrukningen att stiga. Det ökade elbehovet kompenserades med mer vattenkraftsproduktion och god tillgänglighet i kärnkraften. Att vädret har varit nederbördsfattigt bidrar till ett ännu större underskott i den hydrologiska balansen.

Under torrår produceras det mindre el från vattenkraften vilket ofta ersätts med en ökad användning av fossila bränslen och import från kontinenten. Så här långt denna vinter har Sverige ännu inte behövt importera särskilt mycket el utan snarare haft ett överskott som exporterats till angränsande länder. Detta är dock något som snabbt kan komma att förändras.

- Underskottet i den hydrologiska balansen är nu beräknad till cirka 20 TWh, vilket närmar sig kritiska nivåer. I och med detta kommer elpriset till stor del att följa marginalkostnaden för kolkraftsproduktion inklusive en marginal till producenterna, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Det rådande ekonomiska läget har lett till lägre pris på råvaror såsom kol och utsläppsrätter. Dessa två komponenter pressar marginalkostnaden för kolkraft och följdeffekten blir att elprisets uppsida begränsas.

- Elterminen för andra kvartalet handlas kring 42 euro/MWh idag. Det är cirka 15 euro högre än marginalkostnaden för kolkraft. Hade vi haft samma höga marginalkostnad som exempelvis innan finanskrisen 2008 skulle elterminen snarare handlas kring 80 euro/MWh, säger Faraz Azima.

Utsikterna inför kommande månader pekar just nu på en sidledes elprisutveckling. Underskottet i magasinen minskar sannolikheten för en priskollaps i sommar samtidigt som den pressade marginalkostnaden för kolkraftsproduktion begränsar uppsidan. Viktigaste prisdrivaren framåt blir som vanligt vädertrenden i norden.

Månadens dyraste eltimme noterades torsdagen den 21 mars klockan 19:00-20:00, då kostade elen 79,7 öre/kWh för samtliga elområden. Billigast timpris noterades lördagen den 2 mars klockan 23:00-00:00. Då var elpriset 27,8 öre/kWh för samtliga elområden.

Lägst elpris i hela norden noterades i Danmark söndagen den 17 mars då elen var gratis under två timmar, mellan 06:00-08:00.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 300 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal