Kallt majväder försenar vårfloden

2017-05-04 08:01Medelspotpriset för april blev 28 öre/kWh. Det är cirka 37 procent högre än april i fjol (20 öre/kWh). Vårfloden som vanligtvis kommer vecka 17 är försenad på grund av kallt väder. Som väderprognosen ser ut just nu kommer det att dröja ytterligare några veckor innan snösmältningen börjar på allvar. Bytesaktiviteten på elskling.se visar på ett jämnt intresse mellan fast och rörligt elpris. Bland de hushåll som bytte elavtal på elskling.se i april tecknade 51 procent fast elpris och 47 procent rörligt. Populärast avtalslängd bland fastprisavtalen var 12 månader.Snösmältningen har ännu inte kommit igång på grund av det kalla vädret i april. Tillrinningarna under vecka 17 var cirka hälften så höga som normalt, visar Energiföretagens senaste veckostatistik. Senaste långtidsprognosen från SMHI visar på fortsatt kallt väder i maj, särskilt i norr vilket är där snön finns.

- Det kalla vädret gör att uppvärmningsbehovet kvarstår längre in på våren än normalt. Det ger en högre elförbrukning som vanligtvis resulterar i högre elpriser. Vi har följt utvecklingen och ser på elbörsen att elterminerna för maj och juni stigit under de senaste dagarna, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Skulle snösmältningen dröja till efter midsommar med en ökad vattenkraftsproduktion till följd, kan det sätta press på elpriset i juli. Detta eftersom elförbrukningen alltid minskar under industrisemestern. Även elterminerna på elbörsen (Nasdaq) visar på en fallande elprisutveckling fram till och med juli. Därefter väntas priset åter att stiga från augusti i takt med att hösten kommer.

Senaste elbytesstatistiken från elskling.se visar att 51 procent tecknade fast elpris i april. Populärast avtalslängd bland fastprisavtalen var 12-månadersavtal. Rörligt elpris stod för 47 procent av alla elbyten. Minst populärt var mixprisavtal som endast 2 procent valde.

Elskling.se hjälper dagligen tusentals elkonsumenter att jämföra Sveriges elbolag och elavtal. De flesta elhandlare erbjuder ett flertal olika avtalsformer vilket summerar till över 8 000 elavtal på marknaden. Ska konsumenterna ha en chans att göra en korrekt jämförelse av marknadsutbudet har de en stor nytta av en jämförelsetjänst.

- Vi jobbar hårt med att förse marknaden med en korrekt och uppdaterad tjänst som hushållen kan nyttja kostnadsfritt. Det är viktigt för oss att de själva i lugn och ro kan avgöra vilket elavtal som passar deras förutsättningar och preferenser bäst, säger Faraz Azima.

Fotograf: Linda Holmkratz
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal