Intresset för rörligt elpris steg i augusti

2012-10-11 08:03Ny statistik från SCB visar att 36 042 hushåll bytte elhandelsbolag i augusti. Aktiviteten var därmed marginellt högre än under augusti i fjol (35 206). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 65 procent fast elpris och 35 procent rörligt. Därmed var intresset för rörligt elpris 8 procent högre än föregående månad och 13 procent högre än fjolårets augusti. Svenska hushåll har år efter år prioriterat tryggheten med ett fastprisavtal framför ett rörligt elavtal. Därmed går de miste om möjligheten att kunna dra nytta av eventuella elprisnedgångar. I Norge är det tvärtom, där existerar knappt fasta avtal bland hushållen.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån är det cirka 31 procent som har ett rörligt elpris i Sverige. Motsvarande siffra för Norge är cirka 65 procent. Det är med andra ord mer än dubbelt så stor andel som har ett rörligt elpris i Norge.

- Av statistiken att tyda är de norska hushållen mer riskbenägna än de svenska. Elskling finns i både Sverige och Norge och utbudsmässigt finns det gott om fastprisavtal på båda marknaderna. Det är alltså inte utbudet som skapar denna skillnad utan kundernas preferenser, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Det ökade intresset för rörligt elpris kan eventuellt förklaras av den senaste tidens skriverier om timmätning. Något som endast kunder med ett rörligt elavtal har möjlighet att dra nytta av.
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal