Hushållen föredrar trygghet framför lågt spotpris

2012-09-11 08:29Dagsfärsk statistik från SCB visar att 38 140 hushåll bytte elhandelsbolag i juli. Det är en rekordnotering för juli månad sedan 2004 då statistiken över elbyten presenterades för första gången. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 73 procent fast elpris och 27 procent rörligt. Trots en längre period med ihållande låga spotpriser föredrar majoriteten av hushållen den trygghet ett fast elpris medför.Det är betydligt fler som valt att göra ett aktivt val av elavtal under juli månad jämfört med vintermånaden februari (28 874 elbyten). Det kan förklaras av att många hushåll lever i tron om att lägst elpris oftast tecknas under sommarmånaderna då spotpriset oftast är lägre på sommaren än under vintern.

- Ett fast kontrakt har alltid prisat in marknadens framtida elpristro vilket innebär att ett lågt spotpris just nu inte nödvändigtvis behöver betyda att de fasta kontrakten är lägre prissatta. Detsamma gäller det omvända. När extrema förhållanden leder till elpristoppar kan konsumenter ofta teckna längre fastprisavtal på en lägre elprisnivå än det aktuella spotpriset. Anledningen till det är att marknaden ofta utgår från normalscenarion när det kommer till längre tidsperspektiv, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Aktiviteten på elmarknaden under juli liknade månaden innan. Konsumenter tecknar fortsatt bundet elpris i störst utsträckning. Trots att prisläget just nu gör fastpriskontrakten något dyrare än rörliga elavtal väger tryggheten att känna till sitt elpris i förväg tyngre och därför väljer majoriteten fastprisavtal. Bland dessa är ettårsavtalet populärast.

Kunder som tecknade ettårsavtal i juli fick ett elpris som motsvarar medelspotpriset för 2008 och 2009, dvs cirka 40 öre/kWh. Elprisnivån är betydligt lägre än under vintern 2010/2011 (cirka 60 öre/kWh) vilket är något som hushållen troligen ännu inte har glömt. Det kan vara en förklaring till att tryggheten lockar trots att de bundna avtalen idag kostar cirka 10 öre/kWh mer än medelspotpriset så här långt innevarande år.

Högst elpris drabbar fortsatt avtalslösa lägenhetskunder med tillsvidarepris som får betala 81,1 öre/kWh i medel, exklusive skatt och moms. Det är cirka dubbelt så högt som aktiva kunders elpris.

Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal