Hushållen väljer bort lång bindningstid

2013-04-11 08:09Färsk statistik från SCB visar att 31 393 hushåll bytte elbolag under februari. Det är nio procent fler än februari i fjol (28 874). Av de som bytte elhandelsbolag på elskling.se i februari valde 60 procent ett fast elpris. Av dessa valde 80 procent ett avtal där bindningstiden som längst var 12 månader.Trenden är tydlig, hushållen föredrar den trygghet ett fast elpris medför framför möjligheten att dra nytta av ett eventuellt prisfall på elbörsen med ett rörligt elavtal. Sannolikheten att elpriset faller denna sommar har minskat mot bakgrund av den senaste tidens nederbördsfattiga väder. Det har bidragit till att underskottet i den hydrologiska balansen ökat ytterligare.

Samtidigt som hushållen vill binda sitt elpris undviker de att teckna elavtal med allt för långa bindningstider. Bland de hushåll som tecknade ett nytt elavtal på elskling.se i februari valde fyra av fem en bindningstid på max ett år.

- I Sverige har fast elpris alltid varit mer populärt bland hushållen. I Norge där vi haft tjänsten elskling.no i cirka ett år är hushållens preferenser det omvända med en majoritet som väljer så kallade spotpriskontrakt. Det är intressant med denna markanta skillnad med tanke på att både den svenska och den norska elmarknaden utgår från en gemensam elbörs, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Hushåll som tecknade ett ettårsavtal på elskling.se under februari fick medelpriset 88* öre/kWh. Det är 32 procent lägre än medelpriset för tillsvidareavtalen, 130* öre/kWh. Denna elprisskillnad ger en direkt besparingspotential på 1 300 kronor per år för en lägenhetskund och 8 500 kronor för ett villahushåll.

- Jag är övertygad om att tillsvidarekunderna är tillsvidarekunder på grund av brist på information. Det är svårt att hitta motsvarande prisdiskriminering i andra branscher där produkten är mer synlig och prisbilden mer vedertagen. Föreställ dig att bensinstationerna skulle debitera sina medlemskunder 15 kronor för en liter bensin och ickemedlemmar 22 kronor, samt att medlemskapet vore gratis. Jag är övertygad om att samtliga bilister då aktivt skulle teckna medlemskap vid första tankningstillfället, säger Faraz Azima.

*Priset inkluderar samtliga avgifter och skatter

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 300 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal