Högre spotpris i september - men vädret gav stor el-REA

2017-10-03 09:22September blev en ogynnsam månad för svenska elkonsumenter. Trots en ökad tillgång till kärnkraft drev högre råvarupriser fram en prisuppgång. Men nu spås bättre tider för vattenkraften tack vare superblöta väderprognoser. Under de sista dagarna i september bidrog regnigt väder till att radera ut hela månadens prisuppgång för elterminerna. Medelspotpriset i september landade på 34,1 öre/kWh. Det är en ökning på 22 procent jämfört med motsvarande månad i fjol och cirka 2 öre/kWh högre än i augusti. Den stigande pristrenden har fortsatt in i september och det som tidigare kallats en "rysarhöst" inleds med en prisuppgång.

Kärnkraftstillgängligheten har ökat under september eftersom ett flertal kärnkraftsreaktorer är tillbaka i drift efter en så kallad revisionsperiod. Det är just nu två reaktorer som är under reparation och de beräknas vara åter i drift i oktober. En tredje reaktor går på halvfart på grund av ett vattenläckage, men beräknas vara helt återställd till den 8 oktober. Kärnkraften står för 40 procent av den svenska elproduktionen och trots den ökade tillgången steg spotpriserna.

Vi såg även större prisskillnader än normalt mellan norra och södra Sverige. Det beror på så kallade flaskhalsar i nätet som begränsar överföringen av el mellan norra delen till den södra. Snittet för elområde Luleå och Sundsvall var cirka 2 öre/kWh lägre än prisläget i elområde Malmö.

Samtidigt har resurserna från vattenkraften förstärkts. Efter en period med prognoser om torrt väder har vinden vänt i slutet av september. En ökad mängd nederbörd har medfört höga tillrinningar i vattenmagasinen som nu ligger på normalnivå för perioden. Det har fått priset på elterminerna att rasa och nivån är idag något lägre än för en månad sedan.

Råvarupriserna är fortsatt högre idag än för en månad sedan och elprisgapet mellan Norden och Tyskland har ökat i och med väderskiftet. - Läget är fortsatt osäkert inför vintern och det tyska elpriset har fortsatt stigit under september månad. Tacksamt för Norden är att månaden avslutats med våta väderprognoser som till viss del minskar risken för import i vinter, säger Faraz Azima, vd för elskling.se.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal