Höga elkostnader gör att fler byter elavtal

2017-10-23 08:47Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att 300 909 hushåll bytt elhandelsbolag under årets första åtta månader. Det är en ökning med cirka 11 procent jämfört med motsvarande period i fjol (271 952). Höga spotpriser och en stigande pristrend på elterminerna kan vara en förklaring till att fler väljer att vara aktiva i sitt val av elhandelsbolag. Andelen hushåll med rörligt elpris var i augusti 48,4 procent vilket fortsatt är den vanligaste avtalsformen. Samtidigt har andelen med anvisningsavtal minskat.Höga elpriser har gjort att fler elkonsumenter varit aktiva i sina val av elhandelsbolag. Under de senaste åtta månaderna har medelspotpriset varit 20 procent högre jämfört med motsvarande period i fjol. Rörligt avtal är vanligast hos svenska hushåll (48,4 procent). Det gör att prisförändringar direkt slår igenom på deras elkostnad. Näst vanligast är fastprisavtal (29,8 procent).

- Det är glädjande att fler gör aktiva val kring sina elavtal. Man kan sänka sina elkostnader rejält med rätt elavtal och det förstår svenska elkonsumenter idag. När elpriserna stiger är det läge att se över elavtalet så att det är konkurrenskraftigt. Kunder med rörligt elpris kan tjäna på att löpande hålla sig uppdaterade om läget på elmarknaden, säger Faraz Azima, vd, elskling.se.

Samtidigt som fler gör ett aktivt val av elavtal ser vi att andelen anvisningsavtal minskar. I juli var andelen hushåll med anvisningspris 12 procent vilket är den lägsta siffran någonsin. Anvisningspris är den dyraste avtalsformen och är det pris hushållet får om de inte aktivt väljer ett elavtal. Ett villahushåll i Stockholm med anvisningsavtal har under de senaste åtta månaderna betalat 5000* kronor mer för sin el än man skulle ha gjort med rörligt elpris, visar beräkningar gjorda av elskling.se.

- Att andelen med anvisningspris har minskat kan dels bero på att elhandelsbolagen har fått högre informationskrav på sig och dels på att svenska elkonsumenter har blivit bättre på att hålla sig uppdaterade kring elpriser. Ett anvisningsavtal är aldrig fördelaktigt och att aktivt välja elavtal behöver inte ta mer än 10 minuter, fortsätter Faraz Azima.

*Villahushåll med årsförbrukningen 20 000 kWh, priserna avser medelpriser för elområde Stockholm under januari-augusti
2017
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal