Fast elpris 26 procent billigare på ett år

2015-03-02 09:00Elpriset för februari blev 26,7 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 28,1 öre/kWh i Stockholm och 29,5 öre/kWh i Malmö. Det är i linje med januaris elprisnivå. De svaga förväntningarna på återhämtningen i den europeiska ekonomin har satt press på elterminerna. Det gör att fastprisavtalen blivit cirka 26 procent billigare på ett år. Villahushåll som idag tecknar fast elpris i 12 månader sparar 2 500 kronor jämfört med februari i fjol.Fortsatt god kärnkraftstillgänglighet och gott om nederbörd har hållit elpriset i schack. Kärnkraften och den hydrologiska balansen är de två viktigaste prisdrivarna för elpriset. Hydrologisk balans består av fyllnadsgraden i vattenmagasinen, mängden markvatten och energimängden i det beräknade snötäcket. Enligt statistik från Svensk Energi är magasinfyllnadsgraden just nu något högre än normalt för perioden (41,4 procent jämfört med medelvärdet 40,7 procent för vecka 8). Likaså är läget stabilt på angränsande elmarknader och prisnivån på fossila bränslen är fortsatt lågt.

- Negativ styrränta gör att lånen blir billigare för hushållen. Det svaga ekonomiska läget i Sverige och övriga Europa ger låga elpriser. Konsumenter som ser över sitt elavtal, oavsett om de söker fast eller rörligt, kan glädjas åt lägre elpriser när de gör en jämförelse i dagens elmarknad, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Ett villahushåll i elområde Stockholm som önskar teckna fast elpris i ett år kan idag binda sitt elpris på cirka 28 öre/kWh. Motsvarande elavtal som tecknades i februari i fjol kostade istället 38 öre/kWh. Givet en årsförbrukning på 20 000 kWh innebär det en kostnadsminskning med 2 500 kronor per år inklusive moms.

- Om vi ser på spotpriset just nu så är det inte så stor skillnad mot nivån i fjol. Däremot märks ett stort prisfall på fastpriskontrakten. I fjol trodde man på en snabbare återhämtning i ekonomin och även elpriset medan elterminerna idag signalerar en mer ihållande period med låga elpriser. Att binda elpriset under 30 öre/kWh är nog attraktivt för många hushåll, säger Faraz Azima.

Trots en välbalanserad elmarknad med en stabil effektsituation uppstod interna flaskhalsar i elnätet som bidrog till prisskillnader mellan olika elområden i Sverige. Som värst var situationen den 12 februari då spotpriset i elområde Malmö (39,7 öre/kWh) var hela 47 procent högre än elområde Luleå och Sundsvall (27,1 öre/kWh). Månadsmedelspotpriset blev 10 procent högre i Malmö jämfört med Luleå och Sundsvall.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal