Ettårsavtal populärast i oktober

2013-12-11 10:2351 888 hushåll bytte elbolag under oktober*. Det är en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (46 165). Av de elbyten som gjordes på elskling.se under oktober valde 78 procent fast elpris. Populärast bland dessa var ettårsavtalet som tecknades av nära 50 procent. SCB reviderade siffran för antal elbyten i september från 49 741 till 45 537.Andelen som tecknade ett fastpriskontrakt var oförändrat i oktober jämfört med oktober i fjol. Inom kategorin fastprisavtal minskade intresset för avtal kortare än ett år från 45 till 21 procent. Störst intresseökning noterades för ettårsavtalet som ökade från 34 procent i fjol till 49 procent.

De reviderade siffror som SCB publierade avseende antalet elbyten i september innebär att 15 procent fler bytte elhandlare i år jämfört med september i fjol. Den tidigare rapporterade siffran hade inneburit en ökning på 25 procent för september.

- Det är kul att se att fler och fler inser värdet av att se över sitt elavtal. Med tanke på hur enkelt det är att jämföra och byta elavtal idag så borde samtliga konsumenter göra det till en vana att med jämna mellanrum säkerställa att de har ett konkurrenskraftigt elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Samtidigt som majoriteten fortsatt väljer att teckna fasprisavtal var det hushåll med rörligt elpris som fick det lägst elpris i november. Under november backade spotpriset cirka 10 procent. En förklaring till prisutveckligen är milt väder kombinerat med hög kärnkraftsproduktion.

För ett villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kWh var elpriset för 12 månaders fastprisavtal cirka 87 öre/kWh under november. För konsumenter med ett rörligt elavtal kostade elen cirka 80 öre/kWh under motsvarande period. Baserat på den prisskillnaden blir årskostnaden för det rörliga avtalet 1 400 kronor lägre än för det fasta.

*källa SCB

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal