Energiskatten sänks 1 januari 2016

2015-12-07 09:41Regeringen har beslutat om att sänka energiskatten på el. Energiskatten sänks med 0,2 öre till 29,2 öre/kWh. Den reducerade energiskatten sänks med 0,1 öre till 19,3 öre/kWh. Detta är goda nyheter för alla elkunder i Sverige. Den nya energiskatten blir gällande från årsskiftet och sänker elkostnaden för alla hushåll oavsett vilket elavtal de har.I Sverige är all elförbrukning skattepliktig. Konsumenter betalar energiskatt för den el de förbrukar. Skattesatsen bestäms av regeringen. Utöver energiskatt betalar konsumenter även 25 procent moms på både elpriset och energiskatten.

Det finns tre elskattesatser. En så kallad normal energiskatt som idag är 29,4 öre/kWh. Det är den skattesatsen som de flesta konsumenter betalar. Kommuner i norra Sverige har en reducerad energiskatt. Deras energiskatt är 19,4 öre/kWh. Företag som bedriver industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller i yrkesmässig växthusodling, som exempel bagerier, är nästan skattebefriade då de endast betalar 0,5 öre/kWh.

Inför 2016 meddelade regeringen att energiskatten kommer att sänkas. Något som är positivt för alla elkonsumenter. Den 1 januari 2016 sänks den normala energiskatten med 0,2 öre till 29,2 öre/kWh. Den reducerade energiskatten sänks med 0,1 öre till 19,3 öre/kWh. Skatten hålls oförändrad för de företag som endast betalar 0,5 öre/kWh.

- Vi har länge haft låga elpriser. Sänkningen av energiskatten blir som en extra bonus för konsumenterna, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Priset som visas på elskling.se inkluderar alltid samtliga priskomponenter inklusive energiskatt och moms. Vid en jämförelse får konsumenten ange sitt postnummer. På så sätt kan elskling.se identifiera och i sökresultatet presentera rätt energiskatt för kunden. Företagskunder ges möjlighet att välja om de vill inkludera moms i sökresultatet eller om avtalen ska presenteras exklusive moms.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal