Energiskatten flyttas från elhandelsfakturan till elnätsfakturan

2017-12-08 09:22Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändring sker från och med den 1 januari 2018. Det betyder att energiskatten inte längre ska debiteras av elhandlaren. Istället kommer elskatten att aviseras och debiteras på elnätsfakturan framöver. Förändringen medför att energiskatten framledes kommer att exkluderas ur jämförelselistorna på elskling.se. För varje kilowattimme el som förbrukas betalar konsumenter 32,5 öre/kWh i elskatt till staten. På denna skatt tillkommer dessutom 25 procent moms. För ett villahushåll som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år, motsvarar energiskatten 8 125 kronor inklusive moms. Denna skatt har hittills fakturerats av elhandelsbolagen men kommer från årsskiftet att debiteras från elnätsbolaget istället.

- Elskatten utgör en väsentlig del av hushållens elkostnad. Flytten kommer säkerligen att upplevas som att elhandelsfakturan rabatterats med cirka 30-40 procent. Motsvarande belopp kommer istället att läggas på elnätsfakturan, säger Faraz Azima, vd, elskling.se.

Under en övergångsperiod gäller det för hushållen att vara extra vaksamma när de jämför elpriser och villkor. Sedan en tid tillbaka har vissa aktörer valt att presentera sitt jämförpris utan energiskatt. Detta gör att deras erbjudande felaktigt kan uppfattas som bättre än aktörer som fortfarande presenterar ett jämförpris inklusive energiskatt.

- Förändringen ska inte medföra några extra kostnader för hushållen. Det konsumenterna ska vara vaksamma på är att de från den 1 januari 2018 inte längre ska debiteras för energiskatt av sin elhandlare, säger Faraz Azima.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal