Elterminerna varslar om högre elpriser

2017-07-17 08:24Spotpriset är så här långt i juli* cirka 17 procent högre än juli i fjol. Fastpriskontrakten ökar i pris mot bakgrund av den stigande pristrenden på elterminerna. En utdragen vårflod och låga markvattennivåer medför en ökad risk för vattenbrist i vinter. Elpriset påverkas därmed också av prisutvecklingen på fossila bränslen och prisbilden i Tyskland. Kolpriset är det som gått starkast och haft störst inverkan på de stigande terminspriserna.Det finns en gammal myt som säger att det är bäst att vänta till sommaren för att binda elpriset. Den härstammar från det faktum att spotpriset ofta är lägre på sommaren, då elförbrukningen generellt sett är lägre i och med industrisemestern och ett lägre uppvärmningsbehov.

Spotpriset kan jämföras med en rörlig bankränta. I ett lågränteläge likt det vi befinner oss i just nu är den rörliga bankräntan lägre än den fasta. Det har att göra med marknadens och Riksbankens förväntade räntebana för de kommande åren. Detsamma gäller fastprisavtal. Dessa påverkas inte så mycket av spotpriset som är ett nulägespris på el. Fastprisavtalen prissätts utifrån elterminerna som avspeglar marknadens sammanvägda framtidstro om elprisutvecklingen.

Sedan mitten av maj har elterminerna stigit med cirka 15 procent. Det har fått fastprisavtalen att börja stiga. En förklaring är vädret som försenat vårfloden och gjort att magasinen fyllts på mindre än normalt. Risken för vattenbrist i vinter finns därmed kvar. Vidare har marginalkostnaden för kolkraft stigit då både kolpriset och priset för utsläppsrätter för koldioxid gått upp. Kolpriset är nu på den hösta nivån sedan december 2014. I juni meddelades att överföringskapaciteten mellan Danmark och Tyskland kommer att öka vilket just nu innebär en möjlighet för ökad export från norden så länge priset i Tyskland är högre. För 2018 väntas en prisskillnad på cirka 5 öre/kWh mellan norden och Tyskland. Den högre elprisnivån i Tyskland bäddar för full export från norden.

- Prisutvecklingen motbevisar myten om att fastpris alltid är billigast att teckna på sommaren. Det är omöjligt att veta vart priset tar vägen och därför är det alltid bra att teckna nytt elavtal när behovet uppstår istället för att chansa och vänta i hopp om ett prisfall på marknaden, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

I framtiden då fler och fler har elbilar kan det kanske till och med bli så att spotpriset blir extra högt under sommaren. I USA talar man om "Driving season" vilket är den period då många amerikaner tar bilen och åker på långa bilsemestrar. Något som alltid leder till högre bensinpriser under sommaren. Motsvarande beteende fast med elbilar skulle innebära en ökad elförbrukning under semestertider och därigenom allt högre spotpriser under somrarna.

* Spotpriset 1-14 juli, 32 öre/kWh. Diagrammet avser terminskontrakt för år 2018 och är taget från Montel
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal