Elprisfall gör ettårsavtal 1 700 kronor billigare för villahushåll

2015-05-21 08:28Ny statistik från SCB visar att 126 000 hushåll bytte elbolag under första kvartalet i år. Det är cirka 8 000 fler än under motsvarande period i fjol. Bland de hushåll som bytte elavtal på elskling.se tecknade 51 procent ett bundet elpris. Populärast bland fastprisavtalen var ettårsavtalet.- Det är viktigt att konsumenterna säkerställer att de får ta del av elprisfallet som vi sett på elbörsen de senaste månaderna. Att aktiviteten bland konsumenterna ökar med fler som konkurrensutsätter sitt elavtal är något som är positivt för hela branschen. Desto fler hushåll som hittar rätt elavtal och blir nöjda med sin elhandlare, desto högre kundnöjdhetsbetyg kommer elbranschen att erhålla, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Samtidigt som andelen hushåll med ett rörligt elpris ökar månad för månad noteras ett ökat intresse för fast elpris under perioden. Andelen som tecknade ett bundet elpris på elskling.se under första kvartalet var 51 procent. Motsvarande andel under kvartal ett 2014 var 44 procent.

- Vi har sett ett prisfall på fastprisavtal. Dessa har backat betydligt mer än spotpriset som legat relativt stabilt. Det kan vara en anledning till att fler hushåll passar på att binda sitt elpris på nuvarande nivåer, säger Faraz Azima.

Hushåll som tecknade 12 månaders fastprisavtal under första kvartalet i fjol fick ett elpris på cirka 83,5 öre/kWh inklusive alla skatter och eventuella avgifter. Motsvarande prisbild var cirka 75 öre/kWh i år. För ett villahushål som förbrukar 20 000 kWh per år innebär detta en besparing på 1 700 kronor per år.

Enligt statistik från SCB ökade andelen hushåll med rörligt elpris från 38,6 i mars 2014 till 43,4 procent i mars 2015. Motsvarande andel med fastprisavtal sjönk från 38,3 procent till 35,0 procent. Andelen hushåll med anvisningspris minskade från 15,9 procent till 14,9 procent.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal