Elpriset föll 34 procent

2016-03-01 08:33Medelspotpriset för Sveriges fyra elområden blev 18,3 öre/kWh i februari. Det är det lägsta februaripriset på 16 år. Milt väder fick priset att falla med 34 procent från januari, något som gynnar samtliga elkonsumenter. Den norska eljätten Statkraft har beslutat att bygga ett gigantiskt vindkraftsprojekt som kommer att fördubbla mängden vindkraft i Norge. OKG meddelade att reaktor 1 i Oskarshamn kommer att avvecklas i juni 2017. Låga råvarupriser, god magasinsfyllnad och ett fallande pris på elcertifikat bäddar för fortsatt gynnsamt läge för aktiva elkunder.- Hushåll med rörligt elpris fick det svettigt när januarikylan slog till och elpriset rusade över 50 procent. I februari föll det snabbt tillbaka till rekordlåga nivåer och aktiva elkunder kan åter njuta av låga elkostnader, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elpriset är vanligtvis något högre under vintermånaderna. Medelspotpriset för februari har i snitt varit 36,4 öre/kWh under år 2000 till 2015 visar beräkningar från elskling.se. Februari i år blev ett undantag med ett elpris som är det lägsta på 16 år och femtonårsmedlet för februari är 100 procent högre.

Magasinen är fortsatt fyllda med mer vatten än normalt. Något som minskar risken för elpristoppar i närtid. För de kommande månaderna förväntas elpriset att falla ytterligare i takt med att vi går mot varmare tider. På längre sikt är prisbilden sidledes mot bakgrund av rådande läge med låga råvarupriser och fallande priser på utsläppsrätter och elcertifikat.

Mindre kärnkraft och mera vind
OKG meddelade under månaden att Oskarshamn 1 kommer att tas ur drift för gott i juni nästa år. Reaktorn är den minsta vid Oskarshamn med en installerad effekt på 473 MW. Samtidigt kom en glädjande nyhet för alla vindkraftsälskare. Den norska eljätten Statkraft meddelade att de kommer att gå vidare med vindkraftsprojektet Fosen som ska byggas i höjd med Åre på den norska sidan. Parken väntas få en effekt på 1 000 MW vilket motsvarar effekten i en av de större kärnkrafstreaktorerna i Sverige. Parken väntas generera cirka 3,4 TWh per år med produktionsstart mellan 2018 till 2020.

- Det är häftigt med ett sådant megaprojekt i dessa tider då många vindkraftsprojekt lider ekonomiskt. I Sverige har vi sedan begynnelsen lyckats bygga drygt 5 000 MW vindkraft. Projekt Fosen motsvarar 20 procent av all vind vi har i Sverige. Utbyggnaden av vindkraft gynnar miljön men även indirekt konsumenterna genom ett lägre pris på elcertifikat, säger Faraz Azima.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal