Elpriset 13 procent lägre 2015

2015-04-29 09:16Med bara en dag kvar av månaden ser medelspotpriset i april ut att bli cirka 24 öre/kWh för samtliga elområden. Det är i linje med föregående månad och även nivån från april i fjol. Förväntningarna för elprisnivån 2015 ligger omkring 25 öre/kWh. Det är cirka fyra öre lägre än fjolåret. Oavsett om ett hushåll är ute efter ett fast eller rörligt elpris kan de glädjas åt lägre elkostnader. Störst prisfall har fastprisavtalen haft. Ett villahushåll som vill teckna fast pris i ett år kan idag binda elpriset cirka 8 öre/kWh lägre än för ett år sedan. Det motsvarar 2 000 kronor lägre elkostnad på årsbasis.Inför årets vårflod går magasinfyllnaden mot sin lägsta nivå innan den åter stiger. Enligt statistik från Svensk Energi var fyllnadsgraden cirka 23 procent vid slutet av vecka 16. Det innebär cirka 2 procents överskott jämfört med det historiska medelvärdet. De närmaste veckornas temperaturutveckling blir avgörande för hur häftig snösmältningen blir. Enligt den senaste prognosen från SMHI väntas temperaturen att ligga något under normalt för säsongen. Det innebär att vårfloden troligen inte startar förrän i början av maj.

- Än så länge är tillrinningsnivåerna låga eftersom snösmältningen inte riktigt startat. Vid höga inflöden ökar vattenkraftsproduktionen, vilket pressar ner elpriset, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

I maj startar revisionsperioden för kärnkraften på allvar. Just nu är reaktor ett och två i Oskarshamn samt rektor ett och två i Ringhals ur drift. Under maj tas ytterligare tre reaktorer ur drift vilket gör att kärnkraftsproduktionen faller från nuvarande 70 till 40 procent.

En sammanställning av terminspriserna på elbörsen Nordpool visar att marknadens bedömning avseende elprisnivån för 2015 ligger kring 25 öre/kWh. Det är cirka 13 procent lägre än elpriset 2014 (29 öre/kWh). För 2016 räknar marknaden med en prishöjning på cirka 12 procent från 25 till 28 öre/kWh.

Givet att marknaden får rätt blir 2015 det billigaste elåret sedan 2004. Ett villahushåll med en årsförbrukning på 20 000 kWh och rörigt elpris kan räkna med cirka 1 000 kronor lägre elkostnad 2015 jämfört med 2014. Hushåll som har haft ett konkurrenskraftigt 12 månaders fastprisavtal kunde binda elpriset på cirka 36 öre/kWh i april i fjol. Motsvarande avtal kan idag tecknas för cirka 28 öre/kWh. För villahushållet innebär detta en kostnadsbesparing på cirka 2 000 kronor per år.

- Vi ser ett större prisfall på fastprisavtal än det vi sett för rörligt elpris. Det kan förklaras av att marknadsförväntningarna på en snabb återhämtning i ekonomin och högre elpris som en följd av detta inte känns särskilt sannolikt just nu. Marknaden räknar idag med en mer utdragen återhämtning, säger Faraz Azima.

*Avser teminsnoteringar klockan 15.45 den 24 april 2015.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal