Elpriset upp 94 procent i augusti

2012-08-31 09:10Elprisrean lider mot sitt slut. Medelspotpriset i augusti blev 21,5 öre/kWh (11,5 öre/kWh) i elområde Luleå och Sundsvall, 22,4 öre/kWh (11,5 öre/kWh) i Stockholm och 23,0 öre/kWh (16,7 öre/kWh) i Malmö. Det innebär en ökning på mellan 38 och 94 procent från nivåerna i juli. Uppgången orsakades av minskad tillrinning och ökad elanvändning. Utsikterna för årets resterande månader indikerar ett elpris omkring 30 till 35 öre/kWh vilket är i linje med fjolårets nivå och betydligt lägre än 2010 (57,6 öre/kWh).Elförbrukningen steg med cirka 500 miljoner kWh i augusti jämfört med juli månad. Det motsvarar energimängden som en större kärnkraftsreaktor (1000 MW effekt) producerar under 21 dagars full drift eller 25 000 eluppvärmda villors årsförbrukning av el. Den högre elanvändningen är en förklaring till det stigande elpriset.

Lägre tillrinning har gjort att vattenkraftsproducenterna fått bättre kontroll på vattnet. Enligt statistik från Svensk energi minskade vattenkraftsproduktionen med cirka 25 procent till 1097 GWh under vecka 34 jämfört med veckan innan. Mindre press i vattenkraften gör att producenterna sparar vattnet till vintern. Anledningen är att de får mer betalt för elen som produceras under vintermånaderna.

- Till skillnad från el så går vatten att lagra. Det gör att vattenkraftsproducenter gärna hushåller med sitt vatten och sparar det till perioder då elen är som dyrast. På så sätt syftar de till att maximera avkastningen från sin produktionsanläggning, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Trots elprisökningen är augustis elprisnivå cirka hälften så hög som i augusti 2011. Marknadens förväntningsbild(1) för de resterande månaderna i år är att vi får en fortsatt höjning av elpriset till cirka 30 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 32 öre/kWh i Stockholm och cirka 35 öre/kWh i Malmö. Nivån är ungefär densamma som för motsvarande period i fjol.

Eftersom det nordiska elpriset till stor del påverkas av vädret finns det alltid en hög osäkerhet förknippat med prognoser kring elprisnivån. Det som däremot är säkrare är att vi går in i denna vinter med välfyllda vattenmagasin samt att det rådande svaga läget i Europa kan komma att minska elanvändningen som en följd av produktionsminskningar i industrin. Exempelvis meddelade Volvo personvagnar(2) att de från och med första oktober skär ner produktionen i Torslandafabriken i Göteborg med närmare 10 procent. Även förbudet mot glödlampor från den första september kommer att reducera elanvändningen(3).

- Det är inte konstigt att elpriset stigit från julis nivåer. Juli är den månad på året med lägst elförbrukning och kombinationen med höga tillrinningar gjorde att elpriset blev rekordlågt. Ökningen i augusti illustrerar dock hur snabbt elpriset kan vända, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta: Faraz Azima, vd för elskling.se 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

(1). Baserat på terminskontrakt från Nordpool, sep-dec 2012, stängningskurser 2012-08-29
(2). http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/300-jobb-bort-vid-volvo
(3). http://www.mentoronline.se/iuware.aspx?pageid=3172&ssoid=158021
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal