Elpriset upp 20 procent i oktober

2012-10-31 08:43Oktobers medelspotpris blev 29,9 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige. För hushåll med rörligt elavtal innebär det cirka 20 procent högre elpris jämfört med i september. Oktober är den första månaden med samma elpris i hela landet sedan Sverige delades in i fyra elområden den 1 november i fjol. Elpriset under den dyraste timmen var 48,8 öre/kWh och under den billigaste 16,5 öre/kWh.En hög kärnkraftstillgänglighet i kombination med ökad vattenkraftsproduktion minskade flaskhalsproblematiken i elnätet och resulterade i att samtliga elområden fick samma elpris. Elpriset var detsamma under hela månaden, förutom måndagen den 15 oktober då elområde Malmö fick cirka 1 öre/kWh högre elpris än övriga elområden, något som är obetydligt i sammanhanget.

- Att elpriset stigit från cirka 25 till 30 öre/kWh är inget ovanligt. Kallare väder ökar elförbrukningen och ger oavsett vattenläget ett något högre elpris. Det fortsatta överskottet i vattenmagasinen minskar dock risken för energibrist denna vinter, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Sedan den 1 oktober är det möjligt för konsumenter med rörligt elpris att få tillgång till sina timvärden utan någon extra kostnad. Som en följd av detta kommer hushållen att kunna teckna rörliga elavtal som debiteras timme för timme baserat på Nordpools timvisa spotpris istället för ett månadsmedelpris. På så vis får konsumenter ett ökat incitament att flytta sin elförbrukning i syfte att minska sin elkostnad.

Oktobers dyraste timpris inträffade onsdagen den 10 oktober mellan klockan 09:00-10:00, då elen kostade 48,8 öre/kWh för samtliga elområden. Billigast timpris inföll natten mellan söndag och måndag den 8 oktober klockan 00:00-01:00 då elpriset blev 16,5 öre/kWh för samtliga elområden.

- Som väntat är elen dyrast på dagen och billigast på natten. Det har att göra med hur elförbrukningen är fördelad över dygnet. Så länge de flesta sover på natten och arbetar på dagen får hushåll med timavräknade avtal en rabatt genom att förbruka mer el på natten. Det går exempelvis att jämföra med att det är dyrare att köpa en solresa under högsäsong jämfört med lågsäsong, säger Faraz Azima.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal