Elpriset steg 33 procent i september

2015-09-30 09:17Medelspotpriset i september blev 20 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 21 öre/kWh i Malmö. Det är en uppgång med cirka 33 procent från nivån i augusti men fortfarande 40 procent lägre än september i fjol (34 öre/kWh). Som vanligt under hösten är temperaturen och mängden nederbörd extra viktiga parametrar för elpriset. Överskottet i vattenmagasinen och rådande låga råvarupriser bäddar för ett stabilt elpris denna vinter. Turbulens på världens börser möjliggör för elhandelsbolagen att erbjuda fastprisavtal på lägre nivåer än tidigare.Elpriset påverkas av en mängd olika faktorer. På kort sikt, några månader, är det i huvudsak vädret som styr. Denna höst har vi nöjet att närma oss vintern med välfyllda vattenmagasin. Senaste statistiken från Svensk Energi visar en fyllnadsgrad på 87,6 procent (normalt är 81,5 procent). Historiskt sett är hösten den mest nederbördsrika perioden på året. Det gör kommande veckors vädertrend viktig för elpriset denna vinter.

En annan central faktor är kärnkraften. Just nu uppgår kärnkraftsproduktionen till 67 procent av installerad effekt. Fyra reaktorer är ur drift. Två av dessa planeras att åter vara igång i oktober, den tredje i november och förhoppningsvis samtliga i december.

- I våras när nyheten om att tidigarelägga nedstängningen av fyra kärnkraftsreaktorer nådde marknaden steg elterminerna direkt. Rådande världsekonomi och fallande råvarupriser har dock raderat denna uppgång. Elterminerna är idag lägre prissatta än innan kärnkraftsnyheten, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

På längre sikt bestäms elpriset i stor utsträckning av det ekonomiska läget i världen då det påverkar råvarupriserna. Priset på kol och olja är sedan en tid i en fallande trend och varje månad noteras nya lägstanivåer. Detta gör att elhandelsbolagen kan erbjuda fastprisavtal på historiskt sett låga nivåer.

Exempelvis kan ett villahushåll i Stockholm idag teckna ett 3 års fastprisavtal på 77 öre/kWh*. Motsvarande fastprisavtal kostade för 3 år sedan omkring 92 öre/kWh (september 2012). För villahushållet innebär dagens prisläge 3 000 kronor lägre elkostnad per år, eller totalt 9 000 kronor för hela avtalsperioden.

I augusti hade 45,1** procent av alla hushåll ett rörligt elpris. Det är en ökning med cirka 225 000 hushåll sedan augusti 2014 (40,0 procent). En trolig förklaring bakom denna trend är senaste årens låga spotpriser och avsaknaden av elpristoppar.

- Min hypotes är att andelen hushåll med ett rörligt elpris kommer att fortsätta stiga så länge elpriserna är låga. För att bryta denna trend behövs det en riktig vargavinter med priser i nivå med vintern 2010/2011, säger Faraz Azima.

* Villahushåll med elförbrukningen 20 000 kWh/år. Priset är inklusive samtliga avgifter, skatter och moms
** Källa: SCB

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal