Elpriset steg 30 procent i maj

2014-05-28 08:49Medelspotpriset i maj ser ut att bli cirka 32 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige. Det är en kraftig ökning från april månad (25 öre/kWh) som ytterligare bekräftar slutet på den trend vi har sett sedan september i fjol med ett fallande elpris. Elprisnivån i maj blir den högsta sedan november och är även högre än vintermånaderna december, januari och februari. Låg produktionsnivå från kärnkraften och en försvagad hydrologisk balans är två av orsakerna till prisstegringen.Redan i april flaggade elskling.se för att den trend vi har sett med ett fallande månatligt elpris kunde vara över. Utvecklingen i maj bekräftar detta ytterligare. Samtidigt motbevisas myten om att elpriset alltid är som lägst på sommaren. Elprisnivån i maj är exempelvis högre än i vintermånaden februari.

Trots sommartemperaturer och soligt väder blev elpriset i maj det högsta hittills under året. Flera kärnkraftverk (60 % av installerad effekt) är ur drift för att genomgå årlig revision. Nederbördsfattigt väder har ytterligare försvagat den hydrologiska balansen ytterligare som just nu beräknas till cirka -10 TWh, något som oroar elmarknaden. En positiv balans innebär ett överskott och en negativ ett underskott.

Bristen på vatten gör att producenter måste hushålla med det för att säkerställa att det räcker över den kommande vintern. Om läget förvärras blir Sverige tvunget att kompensera underskottet genom att importera el från Tyskland vilket skulle leda till en ytterligare prisuppgång på cirka 10-15 procent från dagens nivå.

- Cirka 40 procent av hushållen har idag ett rörligt elpris och påverkas därmed direkt av denna prisförändring. De kommer att notera ett markant högre elpris motsvarande 30 procent för maj. Att priset stigit trots en pågående snösmältning och varmt väder är lite oroväckande, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elprisuppgången kunde ha dämpats givet att vi hade haft bättre kabelförbindelser mellan Sverige och Norge. I elområde Oslo pågår just nu en kraftig snösmältning som resulterar i hög vattenkraftsproduktion samtidigt som mycket av kraften blivit instängd på grund av kapacitetsbegränsningar på överföringskablarna från området. Prisnivån i elområde Oslo ser ut att bli cirka 18 öre/kWh i maj, 44 procent lägre än Sveriges elpris.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal