Elpriset steg 16 procent i augusti

2014-09-02 08:09Medelspotpriset för augusti blev 32 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 16 procent högre än månaden innan. Ökad elförbrukning kombinerat med en nederbördsfattig avslutning på månaden fick spotpris och terminspriser att stiga. Hushåll med ett rörligt elpris bör nu vara på sin vakt då risken för elpristoppar ökar i takt med att vintern närmar sig. Elterminerna indikerar ett högre elpris för kommande vinter jämfört med fjolårets. För villahushåll med ett rörligt elpris innebär det cirka 900 kronor högre elkostnad.I en välfungerande marknad styrs priset av utbud och efterfrågan. Elmarknaden fungerar på samma sätt. En central faktor bakom prisstegringen i augusti är att elförbrukningen ökat från juli. Statistik från Svensk Energi visar att elförbrukningen under de tre första augustiveckorna var cirka 337 Gigawattimmar högre än motsvarande tidsperiod i juli. Ökningen i förbrukning motsvarar den samlade årsförbrukningen från cirka 70 000 lägenheter eller drygt två års elförbrukning för de boende på Östermalm** i Stockholm.

Terminskontrakten för perioden oktober till mars indikerar en elprisnivå kring 35* öre/kWh. Högre spotpris, torrare väderprognoser och konflikten mellan Ryssland och Ukraina som trissat upp gaspriset har höjt marknadens förväntningar om vinterns elprisnivå med cirka 1 öre under augusti. Om marknaden får rätt innebär detta 5 öre högre spotpris denna vinter jämfört med förra vintern. Villahushåll med rörligt elpris får budgetera för en kostnadsökning för elen på 900 kronor.

- Terminspriserna ändras dagligen utefter förändringar i det fundamentala läget på elmarknaden. I augusti steg terminerna och utvecklingen framöver är lika föränderlig som en väderprognos. Är hushållets ekonomi känslig mot större variationer i elkostnaden är ett fastprisavtal att föredra. Fastprisavtalen är dessutom relativt lågt prissatta jämfört med tidigare år, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elskling vill uppmärksamma avtalslösa hushåll med anvisningspris (tillsvidareavtal) att teckna ett riktigt elavtal så fort som möjligt innan årets mest förbrukningsintensiva månader kommer. Dessa elkunder kan spara väldigt mycket pengar på rätt elval. Exempelvis betalade hushåll i Stockholm boende i lägenhet ett anvisningspris på 128*** öre/kWh inklusive energiskatt och moms i juli. Flitiga stockholmare som tecknade rörligt elpris på elskling.se betalade knappt 70*** öre/kWh inklusive energiskatt och moms. Prisgapet innebär 2 900 kronor per år för hushållet. Besparingen är betydligt högre för villahushåll. Utöver kostnadsbesparingen kan konsumenten välja ett förnybart elavtal.

* Prognos avseende vinterns elpris utgår från Nordpools stängningskurser från 2014-08-28
** Cirka 60 000 invånare på Östermalm, antaget 2 personer per lägenhet samt en medelförbrukning på 5 000 kWh per lägenhet.
*** SCB, elskling.se.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal