Elpriset på 15-årslägsta i juni

2015-06-30 09:22Medelspotpriset i juni blev 14 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 19 öre/kWh i Malmö. Flaskhalsar i elnätet orsakade ett elprisgap på cirka 5 öre/kWh mellan elområde Stockholm och Malmö. Junipriset i de tre nordliga elområdena är det lägsta på 15 år och cirka hälften så högt som i fjol (29 öre/kWh). De låga elpriserna är gåvan från vädergudarna som bokat in regn och blåst ihop med kallare temperaturer. Något som skjutit på snösmältning från maj till juni. Elprisläget just nu förklaras av överskottet i den hydrologiska balansen.- Det är bara att njuta av det låga elpriset. Situationen liknar till viss del det nuvarande ränteläget. Det är lågt och kan troligen inte bli mycket lägre. Rekommendationen är att ordna ett bra elavtal med ett konkurrenskraftigt pris för att därefter kunna luta sig tillbaka och njuta av sommaren, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Tillrinningarna steg kraftigt i början av månaden och kulminerade v23* med nivåer motsvarande 156 % av medianvärdet för åren 1960-2012. Vattenkraftsproducenterna kan vanligtvis reglera sin produktion väl men vid en kraftig snösmältning minskar möjligheten. Det gör att elpriset kan pressas tillfälligt på grund av en ofrivillig ökad produktion. Blåsigt väder bidrog till god vindkraftsproduktion vilket pressade priset ytterligare.

Elpriset hade troligen blivit ännu lägre om all kärnkraft varit i drift. Sommaren är en period då många reaktorer genomgår årlig revision. I juni gick kärnkraften på halvfart med en produktionsnivå på cirka 50 procent av installerad effekt. Samtidigt som fler reaktorer snart tas i drift till vintern finns ett orosmoln som kan ge högre elpriser på sikt.

Vattenfall meddelade i slutet av april att de önskar att tidigarelägga stängningen av Ringhals 1 och 2 med cirka 5 år till år 2018-2020. Då reaktorerna ägs gemensamt med E.ON ska bolagen enas om vägen framåt. E.ON har ännu inte beslutat om vägen framåt för Ringhals, däremot föreslog de i veckan att tidigarelägga stängningen av reaktor 2 vid Oskarshamn. Det finns redan beslut om att även tidigarelägga nedstängningen av Oskarshamn 1. Om alla dessa fyra reaktorer tas ur drift innebär det att Sverige tappar cirka 35 procent av kärnkraften. Detta blir mindre märkbart under våtår som vi är i nu med god tillgång till vatten. Däremot blir systemet mer utsatt under torrår med ett ökat importbehov. En försvagad energibalans medför ett högre elpris. Analytiker på elmarknaden har uttalat en prishöjande effekt på cirka 3-5 öre/kWh om samtliga fyra reaktorer skulle tas ur drift permanent.

Första halvåret har nu passerat och medelspotpriset blev cirka 23 öre/kWh. Det är 4 öre/kWh lägre än elpriset för motsvarande halvår i fjol. Under det första halvåret har hushåll med ett konkurrenskraftigt rörligt elavtal betalat cirka 68 öre/kWh inklusive skatter och eventuella avgifter. Om de önskar att binda elpriset nu kan det göras på följande nivåer**, bundet pris i ett år på 69,55 öre/kWh, tre år 77,25 öre/kWh och fem år 82,63 öre/kWh.

- Sett till hur elhandlarna prissätter fastprisavtalen kan vi utläsa att marknaden förväntar sig något högre elpriser i framtiden, säger Faraz Azima.

* Statistik från Svensk energi
** Jämförelse på elskling.se 2015-06-23, för villahushåll, elområde 3, förbrukning 20 000 kWh, betalsätt pappersfaktura.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal