Elpriset ner 34 procent

2015-06-02 08:52Medelspotpriset i maj blev 20,8 öre/kWh i Luleå och Sundsvall, 20,9 öre/kWh i Stockholm och 21,7 öre/kWh i Malmö. Det är 11 procent lägre än föregående månad och hela 34 procent lägre än maj i fjol. Framförallt kan de drygt 40 procenten hushåll med rörligt elpris glädjas åt en betydligt lägre elkostnad i år jämfört med i fjol. Prisfallet förklaras bland annat av nederbördsrikt väder och den påbörjade snösmältning som tillsammans satt press på vattenkraftsproduktionen.Elpriset faller vidare i maj. Huvudförklaringen är nederbördsrikt väder som dominerat månaden och resulterat i en ytterligare stärkt hydrologisk balans. Större delen av överskottet i hydrologin finns i snötäcket som kommer att smälta när temperaturen stiger. Mot slutet av månaden påbörjades viss snösmältning och gav ökade tillrinningar till vattenmagasinen.

Höga tillrinningar och blåsigt väder kan sätta rejäl press på spotpriset. Vinden får en allt större inverkan på elprisnivån i takt med att mer vindkraft byggs ut. Prisnivån skulle troligen blivit ännu lägre givet en högre kärnkraftstillgänglighet. Just nu genomgår sju av totalt tio reaktorer i Sverige någon form av underhåll och produktionen uppgår till endast 35 procent av installerad effekt.

- I dagens elmarknad kan aktiva konsumenter teckna nytt elavtal på ovanligt gynnsamma nivåer. Hushåll som varit bundna i längre fastpriskontrakt vars avtal nu löper ut kommer att kunna halvera sin elkostnad tack vare den utveckling som vi haft på elbörsen under senare tid, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Att elpriset var cirka 50 procent högre i maj i fjol är starkt kopplat till resursläget inom vattenkraften. Under torrår blir Sverige mer beroende av import från angränsande länder som exempelvis Tyskland. Det gör att prisnivån delvis kopplas till prisbilden för kolproduktion. Den hydrologiska balansen har gått från ett underskott på cirka 10 TWh i fjol till nuvarande överskott på cirka 10 TWh. Överskottet är det som möjliggör för elpriset att ligga under marginalkostnaden för kolproduktion (30 öre/kWh). Att elpriset idag ligger cirka 10 öre/kWh under marginalkostnaden för kol betyder att marknaden ser en obefintlig risk att vi ska behöva importera nämnvärt mycket kolkraftsproducerad el till Norden i närtid.

Det gynnsamma läget för elkunderna ser ut att hålla i sig ett tag till. Baserat på en sammanställning av elterminen för kommande månad på elbörsen Nordpool kan vi konstatera att markanden förväntar sig ett elpris på omkring 17 öre/kWh* i juni. Om marknaden har rätt blir detta den lägsta noteringen för juni sedan år 2000.

* terminsnoteringar 29 maj 14.00
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal