Elpriset kan ha bottnat

2014-04-30 08:45Medelspotpriset i april blev 25 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige. Det innebär slutet på den trend vi har sett sedan september i fjol med ett fallande elpris. Spotpriset i april är något högre än i mars och terminspriserna, som indikerar marknadens prisförväntningar för elpriset framöver, har stigit under större delen av månaden. - Hushåll med rörligt elpris har sett sin elkostnad krympa från månad till månad i närmare ett halvår. Givet att det soliga och nederbördsfattiga vädret håller i sig kan det innebära slutet på prisfesten för denna gång, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elterminerna visar marknadens sammanvägda tro om elprisnivån framöver. Prisnivån på elkontrakten för kommande vinter har stigit med cirka 10 procent under april. Det gör att prisnivån som hushållen kan välja att binda sitt elpris på också kan komma att stiga givet att trenden håller i sig.

Det nordiska elpriset påverkas till stor del av vädret. En förklaring till de stigande terminspriserna är att väderprognosen för kommande veckor visar på kallare och torrare väder än vad som är normalt för säsongen. Brist på nederbörd försvagar den hydrologiska balansen och kallt väder resulterar i en ökad elanvändning. En ytterligare förklaring är det stigande elpriset i Tyskland som fördyrar ett eventuellt importscenario för norden.

Årets kärnkraftsrevisioner är i full gång och endast 70 procent av installerad kapacitet är i drift just nu. Reaktor ett i Forsmark och Ringhals samt reaktor ett och två i Oskarshamn är ur drift för att genomgå sin årliga revision.

- Vi ser att flera av fastpriskampanjerna från mars månad fortfarande erbjuds på elskling.se. Förklaringen är att många elhandelsbolag ännu inte har reviderat sitt elpris efter de stigande terminspriserna. Det innebär att hushållen fortfarande har möjlighet att teckna fastpriskontrakt till samma pris och villkor som i slutet av mars, säger Faraz Azima.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal