Elpriset i februari 73 procent högre än i fjol

2017-03-06 08:28Medelspotpriset i februari blev 31,6 öre/kWh. Det är 73 procent högre än februari i fjol (18,3 öre/kWh). En förklaring till det högre elpriset är att vi i år har ett underskott i den hydrologiska balansen. I fjol hade vi ett överskott. Bland de elbyten som gjorts på elskling.se under 2017 tecknade 55 procent rörligt elpris. Elskling rekommenderar hushållen att jämföra utbudet på marknaden innan de tecknar ett nytt elavtal. Prisskillnaden mellan det billigaste och dyraste rörliga avtalet på elskling.se är just nu cirka 19 öre/kWh. Det motsvarar 3 772 kronor per år för ett villahushåll*. Vi har just nu ett underskott i vattenmagasinen. Det tvingar vattenproducenterna att hushålla med vattnet för att det ska räcka fram till vårfloden. Kärnkraften producerade 100 procent av installerad effekt. Blåsigt väder gav bra vindkraftsproduktion och någon riktig köldknäpp fick vi inte uppleva. Milt och blåsigt väder orsakade till och med negativa priser hos våra danska grannar under några timmar. Det fallande elcertifikatspriset bottnade under februari och priset slutade på samma nivå som i början på månaden.

- Det högre priset i februari ska ändå ses som relativt gynnsamt för hushållen då vi fortfarande har ett underskott i magasinen. Hade det blivit kallt kunde det ha slutat betydligt värre. Prisnivån för februari i fjol var rekordlåg. Priset var det lägsta på 16 år, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Det råder stor prisskillnad både mellan olika elhandlare och elavtal. En jämförelse* av rörligt elpris på elskling.se visar att skillnaden i årskostnad mellan det billigaste och det dyraste avtalet är 3 772 kronor. Motsvarande sökning* för fastpris i 12 månader resulterar i ett prisgap på 3 666 kronor.

- Det är viktigt för hushållen att jämföra olika elhandlare. För den som inte är en expert är det enklast att ta hjälp av en jämförelsetjänst för att säkerställa att man hittar det bästa elavtalet, säger Faraz Azima.

Av de elbyten som gjordes på elskling.se under januari och februari valde 45 procent ett fastprisavtal. Att binda sig en lång period är inte särskilt populärt bland hushållen. Bland de som valde fastpris var det endast 23 procent som band sig längre än 12 månader. Avslutningsvis meddelade SCB den glädjande nyheten att andelen avtalslösa kunder med anvisningspris minskat med cirka 50 000 hushåll** under 2016. Andelen minskade från 13,9 procent i januari 2016 till 12,7 procent i januari 2017.

* Villahushåll med årsförbrukningen 20 000 kWh, elområde 3, rörligt elpris: billigast 75,25 öre/kWh, dyrast 94,11 öre/kWh. Fastpris 1 år: billigast 73,02 öre/kWh, dyrast 91,35 öre/kWh. Jämförelsen är gjord 1 mars klockan 14.30.
** Antaget 4,5 miljoner elkunder i Sverige.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal