Elpriset i Sverige rekordlågt! Elen var 99% dyrare under fjolåret

2020-01-22 16:30

Spotpriset i Sverige är just nu rekordlågt i norra och mellersta Sverige (elområde SE1-3). De blöta slutmånaderna under 2019 och under starten av det nya året, i kombination med de för årstiden varma klimatet, har bidragit till att elpriset pressats ned på rekordlåga nivåer. Säger Tomas Jonson VD, Elskling.se

Snitt spotpriset i Sverige är nere på 27 öre under januari månad. Under samma period förra året låg snitt spotpriset på 53 öre. Det innebär att priset under fjolåret var 99% dyrare än i år.

Men det är inte lika billigt i alla elområden. Spotpriset för boende i södra Sverige, elområde SE4* är nämligen 57% dyrare än snittet för de övriga elområdena vecka 4, 2020. Prisskillnaden mellan de olika elområdena har under de senaste 5 åren legat på 4% i snitt.

Men priset i elområde 4 är fortfarande 45% billigare i år jämfört med samma period förra året.

Snitt spotpris januari vecka 4 2020

  • SE1: 21 öre/kWh
  • SE2: 21 öre/kWh
  • SE3: 22 öre/kWh
  • SE4: 34 öre/kWh
Avrundat uppåt (exkl. moms).

Snitt spotpris januari vecka 4 2019

  • SE1 68 öre/kWh
  • SE2 68 öre/kWh
  • SE3 68 öre/kWh
  • SE4 69 öre/kWh
Avrundat uppåt (exkl. moms). *Län som ingår i elområde SE4: Jönköping (delar), Kronoberg, Kalmar (delar), Blekinge, Skåne, Halland (delar), Västra Götaland (delar)

Hur kommer de sig att elen är så billig just nu?

40% av Sveriges el produceras av vattenkraften. Vattenkraft använder vanligt vatten som bränsle. Mycket vatten innebär mycket bränsle. Det fina med vattenkraft är att regnvatten och snö kan samlas upp och lagras i magasin. Sen när efterfrågan på el är som högst kan man öka produktionen och tömma magasinet. När våren kommer och snön smälter fylls återigen magasinet.

Däremot kan inte hur mycket vatten som helst lagras i magasinen därför produceras el från vattenkraftverk året om. Detta kan vara förklaringen till årets låga elpriser. Vädret har skapat ett stort överskott av el i norra Sverige. Det varit väldigt blött under en längre period och magasinen fyllts på i en takt som tvingar dem att öka produktionen för att ej låta vattnet gå till spillo.


Varför varierar elpriset så kraftigt mellan de olika områdena?

Redan 2011 valde man att dela upp Sverige i 4 olika elområden, SE1, SE2, SE3 och SE4. Detta gjordes för att den största delen el som produceras i Sverige är vattenkraft. Vattenkraft produceras främst i norra Sverige de vill säga, elområdena SE1 och SE2.

Samtidigt som elförbrukningen i dessa områden är betydligt lägre än elområde SE3 och SE4. Att den största andelen el används i område SE3-4 gör att elen måste överföras väldigt långa sträckor från där den produceras till där den används.

På bilden nedan kan vi se Sveriges 4 olika elområden.

elpriser 2020 elskling Bild källa: nordpoolgroup

Elen förs över via stamnätet som i sin tur sträcker sig över hela Sverige. Men stamnätet har flera olika flaskhalsar. Dessa är placerade på platser där elområdena delas. På dessa platser finns det stora begränsningar i överföringskapaciteten.

För att vattenkrafts elen ska ta sig från elområde SE1 där den produceras hela vägen ned till SE4 måste den därför passera tre stycken flaskhalsar. Vilket innebär att trots att det finns ett överskott av el i norr är det svårt att få ner den dit där den behövs i södra Sverige.

Elområde SE3 och SE4 mer beroende av kärnkraft och vindkraft.

I södra Sverige där mest el förbrukas men där det är svårt att överföra den el som produceras i vattenkraftverken. Detta har resulterat i ett större beroende av kärnkraft och vindkraft i dessa delar av Sverige, där Ringhals reaktor 2 stängdes ned för gott i samband med årsskiftet. Så trots att det finns ett överskott av el i norr kan den inte fraktas ned till södra Sverige vilket innebär att boende i SE4 får köpa dyrare el via kärnkraftverken i större utsträckning.

De låga priserna lämnar utrymme för dig som vill spara pengar

Att priserna just nu ligger väldigt lågt innebär att du som är aktiv med ditt val av elavtal och ofta jämför har ett ypperligt tillfälle att jämföra ditt elavtal och spara en hacka. Jämför elavtal kostnadsfritt via elskling.se

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal