Elpriset förväntas stiga med cirka 20 procent

2013-01-04 08:41Decembers medelspotpris blev cirka 38 öre/kWh för samtliga elområden. Det motsvarar en ökning med cirka 30 procent från novembers elprisnivå. Orsaken är framförallt en kraftig ökning i elförbrukningen mot bakgrund av det kalla vintervädret som drog in över norden i december. Trots denna prisutveckling blev fjolårets medelpris 20-30 procent lägre än experterna förutspådde i början av året. För 2013 visar en motsvarande prognos på ett elpris i spannet 33-37 öre/kWh.För cirka ett år sedan presenterade vi en sammanställning över marknadens förväntningsbild för elprisnivån under 2012. Förväntningarna då var cirka 35 öre/kWh för elområde Luleå och Sundsvall, 38 öre/kWh för Stockholm och 42 öre/kWh för Malmö. Med facit i hand ser vi att utfallet blev betydligt lägre än prognostiserat. Utöver den lägre prisnivån blev prisskillnaden mellan olika elområden betydligt lägre än förväntat. Medelspotpriset för 2012 blev 27,7 öre/kWh för elområde Luleå, 27,8 öre/kWh för Sundsvall, 28,3 öre/kWh för Stockholm och 29,9 öre/kWh för Malmö.

- Att priset blev mellan 20 och 30 procent lägre än marknaden förväntade sig i januari i fjol beror på ihållande nederbördsrikt väder och ett fortsatt tufft ekonomiskt klimat i Europa, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En ny sammanställning likt den som gjordes i fjol visar att marknadens förväntningar för elprisnivån 2013 är cirka 33 öre/kWh för elområde Luleå och Sundsvall, 34 öre/kWh för Stockholm och 37 öre/kWh för Malmö. Jämfört med fjolårets utfall motsvarar detta en elprisökning med 23 procent i Malmö, 20 procent i Stockholm och 18 procent i elområde Sundsvall och Luleå. Elprisgapet mellan det nordligaste (Luleå) och det sydligaste (Malmö) elområdet har i prognosen krympt från sju till fyra öre, vilket fortfarande är cirka dubbelt så stort som utfallet 2012.

- Om marknaden får rätt kommer hushåll med rörligt elpris att få ökade elkostnader under det kommande året, säger Faraz Azima.

(1) Baserat på Nordpools stängningskurser 2012-01-27
(2) Baserat på Nordpools kurser 2013-01-02 kl.15:00. 8,58 SEK/EUR
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal