Elpriset åkte berg- och dalbana i januari

2015-02-02 14:37Elpriset för januari blev 28,2 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 28,5 öre/kWh i Stockholm och 28,7 öre/kWh i Malmö. Det är cirka 1,5 öre/kWh lägre än i december och i linje med januari i fjol. Även om elprisutvecklingen på månadsbasis var sidledes fick väder och vind timpriserna på nordpool att åka berg-och dalbana under januari. Månadens lägsta dygnsmedelpris noterades den 3 januari till 22,8 öre/kWh i hela landet. Dyrast var elen den 22 januari då priset noterades på 39,4 öre/kWh i elområde Malmö. Prisvariationerna illustrerar möjligheten för engagerade hushåll med timprisavtal att sänka sitt elpris genom att flytta sin förbrukning till dagar då priset är som lägst.Väderutvecklingen i januari har inneburit perioder med kallare väder än normalt och perioder med mildare väder än normalt för årstiden. Stora förbrukningsvariationer, varierande vindkraftsproduktion och flertalet oplanerade kärnkraftstopp satte elpriset i ordentlig gungning.

Januaris dyraste timpris noterades måndagen den 5 januari mellan klockan 18.00-19.00, då kostade elen 55,9 öre/kWh i elområde Stockholm och Malmö. Lägst timpris inföll under natten mellan fredag och lördag den 3 januari klockan 03.00-04.00, då elpriset blev 4,8 öre/kWh för samtliga elområden.

- Prissvängningarna i januari illustrerar hur fort elpriset kan förändras. Tack vare god produktionskapacitet har elpriset åter stabiliserats. Det gör att svängningarna knappt blir märkbara på månadsbasis, dvs priset som ligger till grund för majoriteten av hushållen med rörligt elpris. Samtidigt har januaris elprissvängningar skapat goda förutsättningar för engagerade hushåll med timavräknade avtal att försöka överträffa marknaden och planera sin elförbrukning på ett sätt så att deras elkostnad understiger månadens ovägda medelspotpris, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Vädret i januari innebar tidvis stora temperaturvariationer mellan de olika elområdena, något som sätter elnätet på prov. Exempelvis gjorde överföringsbegränsningar i elnätet den 5 januari att elen blev 5 öre/kWh dyrare i södra Sverige (SE3 och SE4) jämfört med de två nordliga elområdena (SE1 och SE2). Givet att falskhalsar i elnätet vore ett konstant problem och att prisgapet höll i sig under ett år skulle det innebära en skillnad i elkostnad på 1 250 kronor per år för ett villahushåll.

Det fundamentala läget framåt är mer eller mindre oförändrat och därmed fortsatt stabilt. Råvarupriserna är fortsatt låga. Tillgången till vattenkraften är normal. Tre kärnkraftsreaktorer är ur drift. Ringhals 4 beräknas åter i drift mot slutet av februari. Ringhals 2 och Oskarshamn 2 beräknas vara tillbaka under årets fjärde kvartal. I januari senarelades den planerade uppstarten av reaktor två i Ringhals från 7 mars till slutet på november.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal