Elpriset 112% högre under 2021 - kallare och torrare klimat bakom ökningen

2021-02-11 16:17

Under inledningen av 2021 har vi sett högre spotpriser än under december 2020 i samtliga av landets fyra elområden, vilket till stor del beror på det kallare och torrare klimatet som svept in över hela landet. Spotpriset under februari 2021 ligger i snitt 112% högre jämfört med samma period i december 2020. Idag noteras en pristopp med ett spotpris om hela 99 öre/kWh i elområde SE3 och SE4, vilket är det högsta dygnspriset sedan 2016 och kan jämföras med snittet för helåret 2020 om cirka 11 öre/kWh, de lägsta års snittet på elbörsen någonsin.

De högre elpriserna beror till största del på det kallare och torrare klimatet, vilket minskat tillgången på vattenkraft ihop med att elförbrukningen ökat för att värma upp våra bostäder och att industrin kommit igång igen efter julledigheten. Men därutöver har det även blåst mindre vilket minskat produktionen från vindkraften, och vid årsskiftet stängdes tillslut Ringhals reaktor 1 vilket även minskat produktionen från kärnkraft.

Vad innebär de ökade spotpriserna för dig?

För dig med fast elavtal kommer du inte påverkas av de ökade spotpriserna. För dig med rörligt elavtal kan det innebära att din elräkning blir dyrare än tidigare månad, förutsatt att det högre spotpriserna håller i sig. För dig med rörligt elavtal baseras nämligen din elräkning på spotprisets månadssnitt. Snittet i februari ligger än så länge på 66,9 öre/kWh, att jämföra med snittet under december som låg på 31,6 öre/kWh, mao ungefär dubbelt så höga elpriser fram till idag.

Elpriset förväntas landa på rekordhöga nivåer i februari

Vintern och den extrema kylan har tagit Sverige med storm, högre elpris och begränsningar i elnätet har inneburit att man till och med gått ut med rekommendationen att inte dammsuga under tider då ansträngningarna på elnätet är som högst. Svenska kraftnät har vid två tillfällen under februari varnat för ett ansträngt elnät.

“Snittpriset för februari månad förväntas bli det högsta på tio år”, säger Fabian van Beirs på Elskling.se

Räkna med högre priser under 2021 och framåt

2020 bjöd på rekordlåga elpriser tack vare ett ovanligt milt, blött och blåsigt år. Det är förmodligen inget vi bör vänja oss vid dock, i takt med att elkonsumtionen ökar till följd av att fler kommer köra elbilar och att elledningarna till övriga Europa byggs ut och därmed även exportmöjligheterna.

Framöver kommer vi framförallt behöva vara beredda på mer fluktuerande elpriser. I Sverige har vi satsat hårt på förnyelsebar el. Men el från vindkraft går inte att planera på samma sätt som el från kärnkraft. Därför kommer det att komma fler och fler tillfällen där utbud och efterfrågan inte korrelerar, vilket kommer leda till fler och större svängningar i elpriset. säger Fabian van Beirs på Elskling.

Sänk din elkostnad med hjälp av elskling

Elpriset är på väg upp och och det kan vara bra att se över det elavtal du har i dagsläget. Om du jämför elavtal via elskling kan du bli erbjuden exklusiva kampanjpriser som du bara kan teckna via elskling.se.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal