Elpriserna stiger - osäkert inför vintern

2017-09-04 10:51Högre elpriser riskerar att slå hårt mot svenska hushåll. Efter en period med låg nederbörd och prognoser om fortsatt torrt väder spås sämre tider för vattenkraften som är vår billigaste energikälla. Samtidigt är kärnkrafttillgängligheten sämre än tidigare och priset på kol har nästan fördubblats under de senaste 18 månaderna. Vi ser därför en stigande pristrend på de så kallade elterminerna och det är hög tid att se över sitt elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytarsajten elskling.se.Medelpriset i augusti blev 32 öre/kWh. Det är cirka 11 procent högre än motsvarande månad i fjol då priset låg på 29 öre/kWh. Elen blev som allra dyrast onsdagen den 23 augusti då medelspotpriset låg på 57 öre/kWh. Det visar hur snabbt elpriserna kan stiga vid lågt utbud.

Vid torrt väder och låga markvattennivåer blir tillrinningen till vattenmagasinen låg, vilket ger ett underskott i vattenbalansen, även kallat den hydrologiska balansen. Utifrån dagens prognoser kommer de viktiga resurserna från vattenkraften att bli svagare inför denna vinter då elförsörjningen vanligtvis blir mer ansträngd.

Samtidigt som risken för vattenbrist ökat är ett flertal kärnkraftreaktorer just nu ur drift. Det resulterar i stigande spotpriser. Varje år ser man över kärnkraftverken under en så kallad revisionsperiod. Perioderna är olika långa beroende på vilka åtgärder som planerats. Kärnkraften står för 40 procent av elproduktionen i Sverige och nu oroas marknaden av den låga kärnkrafttillgängligheten som bidragit till att spotpriset stigit. Trots att vi inte ens närmat oss vinterkylan.

En ytterligare anledning till att spotpriserna stigit i augusti är att överföringskapaciteten mellan Sverige och Norge har varit begränsad. Det gör att överflödig vattenkraft blir instängd i Norge trots att vi i Sverige är i behov av den billigare elen. Vid elunderskott importerar Sverige el producerat av bland annat kolkraft från Tyskland och andra länder på kontinenten. Då påverkas vi av de höga priserna för kol och utsläppsrätter för koldioxid.

- Vi ser en stark trend i stigande råvarupriser vilket ökar uppsidan för elpriset vid ett torrår. Hushåll med en begränsad ekonomi och hög förbrukning kan göra rätt i att teckna fastpris för att sova gott om natten. De som klarar av en varierande elkostnad kan teckna rörligt, men säkerställa att minimera påslag och fasta avgifter, säger Faraz Azima, vd för elbytarsajten elskling.se.

Diagrammet avser terminskontrakt för kvartal 1 2018 och är tagen från Montel 2017-08-30 kl.16.15.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal