Elcertifikatskollaps sänker elkostnaden med 500 kronor

2017-02-01 08:44Månadens skräll utöver Donald Trump var en 40 procentig priskollaps i elcertifikatspriset. Prisnedgången ger villahushåll cirka 500 kronor lägre elkostnad* per år. Vintermånaden januari passerade utan några elpristoppar och bakgrunden var en välfungerande kärnkraft, god vindkraftsproduktion och det faktum att vi slapp superkallt väder. Medelspotpriset i januari blev 30** öre/kWh (27/öre/kWh), 10 procent högre än januari i fjol.- Prisfallet på elcertifikat må ha en negativ effekt på utbyggnaden av förnybar elproduktion. Men hushållen gynnas av en lägre elkostnad. Prisnedgången är säkert välkommen då den till viss del kompenserar för de två energiskattehöjningar som är planerade för 2017, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Marknadspriset för elcertifikat föll till cirka 70 kronor/MWh. Det är 60 procent lägre än prisnivån för ett år sedan. Anledningen till prisfallet är att utbudet överstiger efterfrågan. Något som marknadsaktörerna tror kan ge vidare prisfall för kontraktet. För ett villahushåll innebär prisfallet en kostnadsminskning* med cirka 500 kronor per år.

- Januari är en månad då många engagerar sig lite extra för att uppfylla sina nyårslöften. Att förbättra privatekonomin prioriteras högt hos de flesta. Att byta elavtal på elskling.se tar i snitt 8 minuter och besparingen är i medel 1 800 kronor. Det är riktigt bra timlön, säger Faraz Azima.

I Sverige måste en elkonsument köpa 0,247 kWh elcertifikat för varje kWh el som den förbrukar. Detta enligt den lag som kallas för kvotplikten. Inköp samt hantering av elcertifikaten sköts av elhandlaren och faktureras genom elräkningen. Målet med elcertifikatssystemet är att öka utbyggnadstakten av förnybar elproduktion. Den som producerar förnybar energi får elcertifikat för den el som producerats. Certifikaten säljs på marknaden och genererar en extra intäkt utöver elförsäljningen.

På elskling.se inkluderas samtliga avgifter i listorna som presenteras. Kilowattpriset som anges är det totala elhandelspriset och inkluderar elpris, avgift för elcertifikat, fast årsavgift och andra eventuella avgifter som bolaget kan tänkas ta ut såsom start/uppläggningsavgift och eventuell fakturaavgift samt energiskatt och moms.

*Årsförbrukning 20 000 kWh per år, prisskillnad cirka 100 kronor/MWh samt kvotplikten 24,7%.
** Medelspotpriset per elområde blev 30 öre/kWh för SE1-SE3 samt 32 öre/kWh i SE4.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal